Ý nghĩa của thuật ngữ Đức Chúa Trời toàn năng là gì?

Từ omnipotent (vô sở bất năng) được hình thành từ omni- có nghĩa là “tất cả” và potent có nghĩa là “quyền năng”. Tương tự cho các thuộc tính vô sở bất tri (omniscience) và vô sở bất tại (omnipresence). Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời là vô hạn và có toàn quyền tể trị, như chúng ta biết Ngài là như thế, thì Ngài cũng phải vô sở bất năng. Ngài có quyền năng vô hạn trên mọi sự vật, thời gian và không gian. Cùng Lời Phật tìm hiểu trong bài viết này nhé

Trong Gióp 42:2, Đức Chúa Trời được miêu tả là có quyền năng vô biên và không có điều gì là quá khó khăn với Ngài. Tuy nhiên, Gióp thừa nhận rằng có những kế hoạch của Đức Chúa Trời không được thực hiện và Môi-se được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời có tất cả năng lực để hoàn thành mục đích của Ngài đối với dân Y-sơ-ra-ên: “Đức Giê-hô-va đã hỏi Môi-se rằng: Tay của Đức Giê-hô-va đã yếu đi chăng? Hãy xem liệu điều ta đã phán với ngươi có xảy ra hay không”.

Không nơi nào thấy rõ sự toàn năng của Đức Chúa Trời hơn trong sự sáng tạo. Đức Chúa Trời chỉ cần phán, ”Phải có …” Thì vạn vật hiện hữu. Con người cần công cụ và vật liệu để sáng tạo, nhưng Đức Chúa Trời chỉ cần lời phán của Ngài, và muôn vật đã được tạo ra từ hư vô. ”Tất cả các thiên đàng được tạo ra bởi lời của Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời được hình thành bởi hơi thở của miệng Ngài.” (Thi Thiên 33:6).

Sức mạnh của Đức Chúa Trời cũng được thể hiện trong việc bảo vệ mọi sinh vật trên trái đất. Mọi hình thái sống chỉ có thể tồn tại nhờ sự duy trì của Đức Chúa Trời với các nguồn tài nguyên cần thiết để cung cấp thức ăn, quần áo và nơi ở cho chúng ta và các loài vật (Thi Thiên 36:6). Biển chiếm phần lớn bề mặt trái đất và chúng ta không thể kiểm soát được nó, nếu Đức Chúa Trời không đặt ra giới hạn cho nó (Gióp 38:8-11).

Sức mạnh toàn năng của Đức Chúa Trời được mở rộng ra đến các chính quyền và nhà lãnh đạo (Đa-ni-ên 2:21), để họ tuân theo kế hoạch và mục đích của Ngài. Quyền năng của Ngài không bị giới hạn bởi Satan và các quỷ sứ của nó. Sự tấn công của Satan trên Gióp chỉ được thực hiện trong những hành động được phép. Nó bị kiềm chế bởi sức mạnh vô hạn của Đức Chúa Trời (Gióp 1:12, 2:6). Chúa Giê-xu đã nhắc nhở Phi-lát rằng ông không có quyền tự ý hành động trên Ngài, trừ khi được cho phép bởi Đức Chúa Trời toàn năng (Giăng 19:11).

Là Thượng đế vô sở bất tại, Đức Chúa Trời có khả năng thực hiện mọi điều. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Ngài mất đi sức mạnh toàn năng khi Kinh Thánh nói rằng Ngài không thể thực hiện một số việc nhất định. Chẳng hạn, trong Hê-bơ-rơ 6:18, được nói rằng Ngài không thể nói dối. Điều này không phải là Ngài không có quyền lực để nói dối, nhưng nó có nghĩa là Đức Chúa Trời lựa chọn không nói dối theo đạo đức của mình. Tương tự, mặc dù Ngài là Thượng đế toàn năng và ghét điều ác, Ngài cho phép sự ác diễn ra theo mục đích thiện lành của Ngài. Ngài sử dụng một số sự kiện ác nhất định để thể hiện mục đích của Ngài, chẳng hạn như trong việc giết Chúa Jêsus trọn vẹn, thánh khiết và vô tội, để cứu rỗi loài người.

Có thể bạn quan tâm: Các câu Kinh thánh liên quan đến tình yêu, hôn nhân và mối quan hệ của Đức Chúa Trời

Là Đức Chúa Trời hiện thân, Chúa Giê-xu Cơ Đốc cũng có sức mạnh vô hạn. Sức mạnh của Ngài được thể hiện qua những phép lạ mà Ngài đã thực hiện, như chữa lành cho vô số binh sĩ (Mác 6:30-44), làm dịu bão tố (Mác 4:37-41), và đưa La-xa-rơ và con gái của Giai-ru trở lại từ cõi chết (Giăng 11:38-44, Mác 5:35-43), là minh chứng cho quyền năng của Ngài trên sự sống và sự chết. Ngài đã đến để hủy diệt nguyên nhân chính của sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:22, Hê-bơ-rơ 2:14) và đưa tội nhân vào một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã phán rằng Ngài có thể hy sinh sự sống của Ngài và có thể đưa nó trở lại, điều này đã được Ngài nói khi phán về đền thờ Giê-ru-sa-lem (Giăng 2:19). Ngài đã có thể triệu tập mười hai đạo thiên sứ để cứu Ngài trong lúc Ngài đang bị thử thách (Ma-thi-ơ 26:53), nhưng Ngài đã tự khiêm tốn hy sinh bản thân mình để thay thế cho những người khác (Phi-líp 2:1-11).

Đức Chúa Trời toàn năng nghĩa là gì?

Sức mạnh lớn nhất có thể được chia sẻ bởi những người tin, là những người đồng hành với Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc là điều huyền nhiệm nhất. Phao-lô đã nói, “Tôi rất tự hào về những điểm yếu của mình, bởi sức mạnh của Đấng Christ hiện diện trong tôi” (2 Cô-rinh-tô 12:9b). Quyền năng của Đức Chúa Trời được tôn vinh nhất khi chúng ta đối mặt với những điểm yếu của mình vì Ngài “bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trên hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20). Quyền năng của Đức Chúa Trời tiếp tục bảo vệ chúng ta trong tình trạng ân điển mặc dù chúng ta có tội lỗi (2 Ti-mô-thê 1:12), và chính quyền năng đó giúp chúng ta tránh bị ngã (Giu-đe 24). Quyền năng của Ngài sẽ được tuyên truyền trên khắp cõi trời suốt đời đời (Khải 19:1). Đó là lời cầu nguyện không ngừng của chúng ta!


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *