Thánh Allah trong đạo Hồi là ai? Bản tính của Allah là gì?

Thần Allah là ai?

Theo Lời Phật tim hiểu, Allah (tiếng Ả Rập: الله‎, Allāh) là từ tiêu chuẩn trong tiếng Ả Rập để chỉ Thượng đế Đấng Toàn Năng. Tại châu Âu, châu Mỹ, Đông Á và Nam Á, danh từ Allah thường được coi là dành riêng cho tín đồ Islam. Tuy nhiên, tại các quốc gia nói tiếng Ả Rập, cả Kitô giáo và Do Thái giáo cũng gọi Thiên Chúa là Allah. Danh từ Allah đã có trong ngôn ngữ Ả Rập từ rất lâu, và cả Kitô giáo và Do Thái giáo cũng đã được truyền bá đến bán đảo Ả Rập từ rất sớm. Vì vậy, người Kitô giáo người Ả Rập hiện nay không có từ nào khác để gọi Thiên Chúa, họ thường gọi Chúa Cha là Allāh al-‘Ab.

Allah là một từ tiếng Ả Rập có nghĩa là “Chúa”, hay còn được gọi là “Thượng đế”. Trái với quan niệm phương Tây, từ Allah không chỉ được sử dụng bởi người Hồi giáo để mô tả vị thần của họ, mà còn được dùng bởi những người nói tiếng Ả Rập trong tất cả các tôn giáo Abrahamic, bao gồm Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo.

Bạn đang xem bài: Allah là ai? Bản chất của Ngài Allah là gì?

Tuy nhiên, theo đạo Hồi, Allah được coi là tên phù hợp để gọi Chúa, trong khi người Cơ Đốc và người Do Thái biết Ngài là YHWH hay Yahweh, có nghĩa là Đức Giê-hô-va. Khi nói tiếng Ả Rập, người Cơ Đốc thường sử dụng từ Allah kết hợp với từ al-Ab. Allah al-Ab có nghĩa là “Đức Chúa Cha” và cách sử dụng này giúp người Cơ Đốc người Ả Rập phân biệt mình với người Hồi giáo. Trước khi Hồi giáo được thành lập, hầu hết người Ả Rập tin vào đa thần, tin rằng số phận của họ không thể bị kiểm soát hoặc thay đổi hoặc ảnh hưởng bởi con người.

Các tín đồ Hồi giáo tôn kính Muhammad là nhà tiên tri lớn nhất và cuối cùng, và họ tin rằng ông đã giúp khôi phục lại niềm tin độc thần của tổ tiên cho người Ả Rập. Cả Hồi giáo và Do Thái đều theo dòng họ Áp-ra-ham, nhưng ý nghĩa của Đức Chúa Trời trong Hồi giáo khác với Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo ở một số khía cạnh quan trọng. Allah và Đức Giê-hô-va được coi là toàn năng, toàn diện, toàn tri và nhân từ.

Tuy nhiên, cả trong Do Thái giáo và Hồi giáo, lòng thương xót của Chúa dựa vào ít nhất một phần và nhiều lần vào các hành động của con người. Khái niệm về Allah trong Hồi giáo và khái niệm về Yahweh (Đức Giê-hô-va) trong Do Thái đều không chấp nhận bản chất ba ngôi một thể của Đức Chúa Trời. Họ loại bỏ Con trai của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu, và họ cũng loại bỏ Đức Thánh Linh như một Thân vị riêng biệt của Chúa ba ngôi. Nếu không có Chúa Giê-xu, thì không có sự cứu rỗi tạm thời, đó là sự cứu rỗi dựa trên nỗ lực của con người chứ không phải là ân sủng của Chúa. Nếu không có Đức Thánh Linh, thì không có sự thánh hóa, không có sự bình an, không có sự tự do.

Cơ Đốc tin rằng nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, cùng với sự trị vì của Thánh Linh, tội lỗi được tha thứ, lương tâm được làm sạch và linh hồn được tự do theo đuổi Chúa và lòng tốt mà không còn sợ bị trừng phạt. Người Hồi giáo có thể yêu Allah và muốn làm vừa lòng Ngài, nhưng câu hỏi trong tâm trí của họ luôn là “đủ chưa?” Những việc làm của tôi có đủ để xứng đáng với sự cứu rỗi không?” Cơ Đốc tin rằng Đức Chúa Trời đã gửi Con trai của Ngài, Chúa Giê-xu Christ, để trả lời câu hỏi này. Câu trả lời là không, việc làm của chúng ta không đủ. Điều này gây sốc cho bất kỳ ai đang cố gắng tự mình làm Chúa vui lòng. Nhưng đó chính là mục đích của bài giảng trên núi nổi tiếng của Chúa Giê-xu.

Những người Do Thái mà Chúa Giê-xu đề cập đến, giống như những người Hồi giáo theo Allah, cảm thấy bị bế tắc vì họ hiểu rằng những việc làm của họ không đáp ứng được tiêu chuẩn hoàn hảo của Chúa. Tuy nhiên, đời sống hoàn hảo của Đấng Christ, sự chết chuộc tội và sự sống lại đã đáp ứng được tiêu chuẩn của Chúa. Thông điệp của Chúa Giê-xu dành cho người Do Thái và thông điệp của Ngài bây giờ, dành cho người Hồi giáo và mọi người khác là “sự ăn năn và tin tưởng”. Điều này không có nghĩa là “ngừng phạm tội” và “tin rằng Chúa tồn tại”, mà có nghĩa là “rời bỏ tội lỗi và ngừng cố gắng làm hài lòng Chúa bằng khả năng của mình”, và “tin rằng Đấng Christ đã hoàn thành mọi điều cho bạn”. Lời hứa dành cho những ai tin vào Đấng Christ là họ sẽ trở thành con cái của Chúa. Allah không đưa ra lời hứa như vậy.

Tín đồ Hồi giáo tin rằng Allah sẽ tha thứ cho họ dựa trên hành động của mình. Tuy nhiên, sự cứu rỗi không bao giờ được đảm bảo và không phải là một lời hứa. Khi thế giới Tây phương nhìn vào những hành động khủng bố và jihad của Hồi giáo, họ có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi mạnh mẽ mà Allah đã truyền cảm cho người theo ông. Tín đồ Hồi giáo trung thành phải đối mặt với một sự lựa chọn khủng khiếp: tuân theo mệnh lệnh bạo lực của một vị thần toàn năng mà chỉ dành lòng thương xót cho những tín đồ nhiệt thành và tận tụy nhất (có lẽ thậm chí không có), hoặc từ bỏ trong sự tuyệt vọng và bị trừng phạt. Chúng ta không nên căm hận người Hồi giáo, mà thay vào đó là cảm thông. Allah là một vị thần giả, và đôi mắt của tín đồ Hồi giáo không thể nhìn thấy sự thật. Chúng ta nên cầu nguyện cho họ và cầu xin Chúa cho họ thấy sự thật, về lòng thương xót và sự tự do của Ngài trong Đấng Christ.

Allah là tên gọi của Thượng đế trong đạo Hồi giáo, được tôn thờ và tôn kính bởi người Hồi giáo trên toàn thế giới.
Allah là ai?

Tín ngưỡng cơ bản nhất của người Hồi giáo là “Chỉ có một Thiên Chúa”, Người Tạo Hóa và Sustainer – được gọi bằng tên Allah trong ngôn ngữ Ả Rập. Allah không phải là một vị thần nước ngoài hay thần tượng. Người theo đạo Kitô cũng sử dụng từ này để chỉ Đấng Toàn năng trong tiếng Ả Rập.

Những nguyên tắc cốt lõi của đạo Hồi là khẳng định rằng “chỉ có một Thiên Chúa toàn năng thực sự xứng đáng được thờ phượng” (trong tiếng Ả Rập: “La ilaha bệnh Allah”).

Thiên Chúa

Trong Kinh Qur’an, ta được đọc rằng Allah là một Đấng từ bi và thương xót. Ngài là một người rất tốt, yêu thương và thông minh. Allah là Đấng sáng lập, người duy trì, và làm lành. Ngài là người chỉ đường, bảo vệ, và rộng lòng tha thứ. Có truyền thống 99 thuộc tính, mà người Hồi giáo sử dụng để miêu tả bản chất của Allah.

Một “Thượng Đế của Mặt Trăng”

Khi được hỏi về Allah, một số người không theo đạo Hồi có hiểu lầm rằng Ngài là một “vị thần Ả Rập”, một “thần mặt trăng” hoặc một loại thần tượng. Allah là tên riêng của một Thiên Chúa thật, được sử dụng bởi người Hồi giáo trên toàn thế giới. Allah là một cái tên không phân biệt giới tính và không có số nhiều (không giống như thần, thần nữ, vv). Người Hồi giáo tin rằng chỉ có Allah, Đấng Tạo Hóa Chân Thật xứng đáng được thờ phượng trên thiên đường và trên trái đất.

Tawhid – Sự hợp nhất của Đấng Tối cao

Tôn giáo Hồi giáo dựa trên khái niệm Tawhid, hay Unity of God. Người theo đạo Hồi giáo tuyệt đối tin vào một Đức Chúa Trời và không chấp nhận bất kỳ cố gắng nào để làm cho Ngài có thể được nhìn thấy hoặc làm hiện diện trong hình dạng con người.

Cộng đồng Hồi giáo không chấp nhận việc tôn sùng bất kỳ hình thức tượng trưng thần linh nào, kể cả khi mục đích là để gần gũi với Thiên Chúa. Họ cũng không chấp nhận tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi hay bất kỳ nỗ lực nào để làm cho Thiên Chúa trở thành con người.

Trích dẫn từ sách Kinh Qur’an.

”Hãy nói,” Ông là Allah, một, Allah, vĩnh cửu, tuyệt đối;.

Ngài không cầu xin, và Ngài không thối; Và không có gì có thể so sánh với Ngài. ”Kinh Qur’an 112: 1-4.

Trong tín ngưỡng Hồi giáo, Đức Chúa Trời vượt quá khả năng hiểu biết của con người, nhưng đồng thời cũng “gần gũi hơn chúng ta cả tĩnh mạch của chúng ta” (Kinh Qur’an 50:16). Họ cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa mà không cần người trung gian, và tìm kiếm sự hướng dẫn từ Ngài một mình, vì “Allah biết rõ những bí mật trong trái tim của bạn” (Kinh Qur’an 5:7).

“Khi tôi cầu nguyện, tôi thật sự gắn bó với họ. Tôi sẵn sàng đáp lại mọi lời kêu gọi của họ. Hãy để họ cũng có ý chí, lắng nghe lời kêu gọi của tôi và tin tưởng vào tôi, vì chỉ có như vậy họ mới đi đúng hướng.” – Trích Kinh Quran 2:186.

Trong Kinh Qur’an, mọi người được khuyên nhìn xung quanh bởi những dấu hiệu của Allah trong thế giới tự nhiên. Sự cân bằng của thế giới, nhịp điệu của cuộc sống, là “những dấu hiệu cho những ai tin.” Vũ trụ tuân theo trật tự hoàn hảo: quỹ đạo của các hành tinh, chu kỳ sống và chết, các mùa trong năm, núi và sông, những bí ẩn của thân thể con người. Thứ tự và sự cân bằng này không phải là ngẫu nhiên hoặc tình cờ. Thế giới và mọi thứ trong đó đã được tạo ra với một kế hoạch hoàn hảo của Allah – Đấng biết tất cả.

Đức tin Hồi giáo là một tôn giáo tự nhiên có trách nhiệm, mục đích, cân bằng, kỷ luật và đơn giản. Sống cuộc sống của một người Hồi giáo đòi hỏi ghi nhớ Allah và cố gắng thực hiện theo hướng dẫn thương xót của Ngài.

Quan niệm

Chúa trời

Người Ả Rập thời tiền-Islam tin rằng Allah là Đấng Tạo Hóa và ban mưa. Tín đồ Islam tin rằng:.

“Thật sự, Allah là Rabb của mọi người, Ngài đã tạo ra các tầng trời và Trái Đất trong sáu ngày và Ngài đã tự lên ngôi trên chiếc Ngai Vương…”

“Thiên Chúa đã sáng tạo các tầng trời mà không cần dùng các cột trụ để hỗ trợ, mà con người có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngài cũng đã tạo ra những ngọn núi vững chắc trên mặt đất, để tránh sự rung chuyển cho con người. Ngài cũng đã sáng tạo ra nhiều loài động vật trên đó.”

Vị trí xuất hiện

Trong sự vĩ đại:.

«…Ngai Vàng (Kursi) của Ngài bao trùm cả các tầng trời và Trái Đất… ».

Và trong sự vi tế:.

“Và chắc chắn Đấng Tạo Hóa đã sáng lập con người và biết điều mà tâm hồn của họ thầm thì (động viên) họ bởi vì Đấng Tạo Hóa gần họ hơn cả tĩnh mạch ở cổ của họ.”

Ết, toàn diện là những thuộc tính cần có của một nhà lãnh đạo hiệu quả. Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng quản lý tài chính, con người, thời gian và kỹ năng giao tiếp tốt.Để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, cần phải có tính toàn diện, toàn triển và toàn năng. Điều này yêu cầu họ phải có khả năng quản lý tài chính, nhân sự, thời gian và kỹ năng giao tiếp tốt.

“Theo đạo Hồi, Allah có thể tạo ra bất cứ thứ gì Ngài muốn vì Ngài có khả năng làm được mọi việc. Tất cả những ân huệ của Allah đối với con người không ai có quyền giữ lại và bất cứ điều gì mà Ngài giữ lại thì không ai khác ngoài Ngài có thể phân phát sau đó …”

“Không có điều gì có thể ẩn giấu khỏi Đấng Toàn Năng (Allah) của Ngài (Muhammad), dù đó là khối lượng của một hạt nguyên tử dưới lòng đất hay trên bầu trời, không có điều gì nhỏ hơn hoặc lớn hơn điều đó mà không được ghi chép trong một cuốn Sổ (Định mệnh) rõ ràng.”

Đế chế Hồi giáo hùng mạnh đã chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ và trở thành một trong những đế chế lớn nhất thế giới, với văn hóa và tôn giáo đặc trưng riêng biệt.
Đế chế Hồi giáo hùng mạnh

Người đánh giá

“Mỗi con người đều phải trải qua cái chết. Và chỉ khi đến Ngày Phán Xét Cuối Cùng thì các người mới được đền bù đầy đủ công lao của mình. Do đó, bất kỳ ai được giải thoát khỏi Lửa (của Hỏa Ngục) và được đón nhận vào Thiên Đàng thì chắc chắn sẽ thành công…”

“Trong tương lai, con người sẽ tách ra thành từng nhóm để chứng kiến việc làm của mình. Vì vậy, ai làm điều tốt dù nhỏ nhất cũng sẽ nhận thấy kết quả; và ai làm điều xấu dù nhỏ nhất cũng sẽ nhận thấy hậu quả.”

Tính độc nhất và tính bền vững

Vào thế kỷ 6, người Ả Rập tại Mecca có những ý kiến sai lệch về Islam khi tưởng rằng Allah có quan hệ máu mủ với các thần, có con trai và con gái, và tôn thờ các nữ thần như al-‘Uzza, Manat và al-Lat như là con gái của Allah.

Theo tín ngưỡng Islam:.

“Allah Đấng Tối cao không sinh ra ai, cũng không do ai sinh ra. Và không ai có thể bằng Ngài được.”

« Ngài là Đấng Sáng Tạo và là Đấng Phán Xét;… ».

“… Allah cai trị tất cả các không gian trên Trái Đất và tất cả các vật trên đất và trên trời. Ngài là mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi thứ.”

Lập trình phổ biến hiện nay bao gồm Java, Python, C++, JavaScript và PHP. Các ngôn ngữ lập trình này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, game, phần mềm di động và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.Các ngôn ngữ cài đặt phổ biến trong thời điểm hiện tại bao gồm Java, Python, C++, JavaScript và PHP. Các ngôn ngữ lập trình này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, trò chơi, phần mềm di động và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.

Nói chung, tất cả các ngôn ngữ đều gọi Allah bằng cách phiên âm hoặc dịch nghĩa. Tại Indonesia, các quyển Kinh Thánh thường dùng Allah để chỉ Thượng Đế hoặc Đấng Toàn Năng. Đối với tín đồ Islam nói tiếng Trung Quốc, Allah thường được gọi là Chân Chúa (真主) (Chúa thật).

Trong cộng đồng tiếng Việt của người Chàm Islam ở Việt Nam, danh từ Allah Đấng Toàn Năng, Đấng Tối cao, hay Đấng Độ Lượng được sử dụng phổ biến để thể hiện sự tôn trọng. Để giao tiếp với người tôn giáo khác, người Chàm Islam cũng thường gọi Allah là Thượng Đế. Trong các buổi lễ tại Samkhik (Nhà Nguyện) hoặc khi làm phép vào đạo Islam (Tamư bani Islam) cho một tín đồ mới, họ cũng thường dùng các tên gọi như Thượng Đế Đấng Toàn Năng, Đấng Tối cao, hay Đấng Độ Lượng.

Sự khác biệt giữa Đấng Allah và Đức Chúa Jesus

Chúa Jêsus Christ còn được biết đến với tên gọi Chúa Jêsus, là người đại diện cho đạo Kitô giáo. Người này còn được gọi là Giêsu của Nazareth. Điều quan trọng cần lưu ý là trong Cựu Ước, ông được đề cập như Đấng Mết-si-a và được miêu tả như Con Thiên Chúa. Lời dạy cơ bản của Chúa Jêsus là yêu thương lẫn nhau.

Allah được hiểu là Thiên Chúa. Người theo đạo Hồi giáo sử dụng từ này để chỉ về Thượng Đế. Theo quan niệm Hồi giáo, Allah là thần duy nhất và vô cùng toàn năng, ông được coi là người tạo ra vũ trụ. Thuật ngữ Allah được sử dụng bởi người dân từ thời kỳ tiền Hồi giáo. Meccans cũng đã sử dụng từ này để chỉ người sáng lập vũ trụ.

Sự khác nhau giữa Allah và Đấng Christ.
Sự khác biệt giữa Đấng Allah và Đức Chúa Jesus

Rất thú vị khi chú ý rằng hầu hết những người theo đạo Kitô giáo tin rằng Chúa Giêsu là sự hiện thân của Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức rằng những người theo đạo Do thái không tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Mết-si-a mà Kitô hữu tin theo Cựu Ước.

Từ Chúa Giêsu bắt nguồn từ tiếng Latin ‘lesus’. Từ Đấng Mết-si-a được hiểu trong ngữ cảnh của một vị vua được phong tước theo chỉ đạo của Đấng Toàn Năng. Tóm lại, có thể nói rằng Đấng Mết-si-a được phong tước theo sự chấp thuận của Đức Chúa Trời.

Ngoài ra, từ Allah bắt nguồn từ từ ‘al’ của tiếng Ả Rập có nghĩa là ‘the’ và ‘ilah’, có nghĩa là ‘thần’. Vì vậy, theo tôn giáo Hồi giáo, Allah được xem là một vị thần. Ngài là Đấng Tối Cao và Đấng Toàn năng, tạo ra vũ trụ một cách duy nhất. Theo tôn giáo Hồi giáo, Allah là tên chính đáng của Thiên Chúa và là người duy nhất đánh giá nhân loại. Một điểm khác biệt quan trọng giữa Đức Chúa Jêsus và Allah là Chúa Jêsus được coi là trung tâm của tôn giáo Cơ đốc giáo và có một hình thức cụ thể. Trong khi đó, Allah của tôn giáo Hồi giáo không có hình thức.

Bản quyền bài viết thuộc về Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch ở Thanh Hoá. Mọi hành vi sao chép đều là vi phạm bản quyền!

Tìm hiểu thêm: Những đức tính của Chúa Giêsu là gì?


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *