Sống hạnh phúc theo lời Phật dạy

Niềm hạnh phúc trong tín đồ Phật giáo đó là việc từ bỏ “thèm muốn, ganh đua”, mang ý nghĩa không bị ràng buộc bởi bất kỳ tình huống nào, và trong khi đang chịu đựng nỗi đau vẫn cảm thấy yên bình, hạnh phúc.

Hạnh phúc theo quan điểm của Phật giáo

Niềm hạnh phúc trong Đạo Phật luôn đòi hỏi sự tu tâm sâu xa của từng cá nhân. Mỗi người cần nhận thức và kiểm soát được tài năng, nhan sắc, danh tiếng, vật chất và thúyết phục bản thân rằng chúng chỉ là dụng cụ để sống. Mục đích chính là để con người có thể quay về tâm linh, tránh xa mọi phiền muộn, để tâm hồn được thanh tịnh, và để sống hạnh phúc trong hiện tại.

Chúng ta học đạo Phật một cách sâu sắc và chắc chắn sẽ được trang bị những kiến thức quý giá trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Giá trị cốt lõi của đạo Phật là “tri” và “hành”, không phải chỉ là những lời nói hư vô, chỉ khi thực hành sâu sắc chúng ta mới cảm nhận được giá trị cao cả của Phật pháp.

Hạnh phúc trong Đạo Phật luôn luôn đòi hỏi sự hành trì thâm hậu ở mỗi con ngườ

Hạnh phúc trong Đạo Phật luôn luôn đòi hỏi sự hành trì thâm hậu ở mỗi con ngườ

Niềm hạnh phúc mà Đức Phật mong muốn chúng ta đạt được là sự thăng hoa tâm hồn đến cảnh giới Niết bàn. Niết Bàn là bản sắc chân thật của chúng ta, của tất cả sinh vật và vũ trụ.

Niết Bàn là hạnh phúc.

Niết Bàn ở sẵn trong tâm khảm con người.

Niết bàn là Chân Thường, Hằng Cửu.

Niết Bàn là một trạng thái tĩnh lặng, bất biến.

Niết bàn có thể thực hiện ngay trong cõi đời này.

Niết Bàn là trạng thái có thể tự tạo cho bản thân, không phụ thuộc vào bất kỳ vị thần ngoại tại nào. Điều này được giải thích bởi việc ta đã nhập thể với bản thể vũ trụ, nguồn gốc của vũ trụ và các vị Phật, Hiền Thánh Tăng.

Nếu Niết Bàn được xem là niềm hạnh phúc, không thay đổi và có thể đạt được trong cuộc sống này, thì đương nhiên nếu bạn tận hưởng niềm hạnh phúc bây giờ, thì nó cũng không kém cạnh việc trải nghiệm hạnh phúc sau khi qua đời.

Nhận định này rất quan trọng vì trong cuộc sống của chúng ta, có thể đạt được trạng thái cao nhất mà có thể. Nếu chúng ta chưa có được sự bình an nội tâm trong cuộc sống hiện tại, thì không nên mơ tưởng đến một thế giới xa xôi.

Vì vậy con đường giải thoát là tìm Chân Tâm tự nơi mình:.

”Hướng ngoại mà tìm cầu,.

Tất cả đều ngu si.

Hướng nội mà tùy xứ tiện nghi,.

Tất cả đều là chân thật.”.

Lục Tổ Huệ Năng đã truyền đạt rằng trong Kinh Pháp Bảo Đàn: ”Tự tu, tự hành, nhìn thấy Thân Pháp của mình, tìm thấy Phật trong tâm tự mình, chỉ khi làm được điều đó mới đạt được giải thoát”.

Như vậy châm ngôn để đi tìm chân lý sẽ là:.

”Con đường hướng nội tiến cho sâu.

Càng sâu, càng thấy lắm nhiệm mầu.

Tâm khảm bao la không bờ bến,.

Vũ trụ mênh mông đã thấm đâu”.

Vậy muốn tìm Chân Tâm, muốn tìm Phật Tính, phải tìm ngay trong người mình, trong lòng mình.

Phật bảo A Nan đã nói rằng Chân Tính đang ở trong bạn mà bạn không tin, nhưng lại tìm kiếm Chân Tính theo những lời tôi nói. Vậy bạn đã sai lầm chưa? (云 何 自 疑 汝 之 真 性, 性 汝 不 真, 取 我 求 實. Vân hà tự nghi nhữ chi Chân Tính, Tính nhữ bất chân, thủ Ngã cầu thực. – Thủ Lăng Nghiêm kinh (V.N. P. T. Hội xuất bản), q. II, tr. 16-17.- Thủ Lăng Nghiêm – Linh Sơn, Phật Học, tr. 113-114).

Hạnh phúc trong Phật giáo là sự từ bỏ “tham ái, chấp trước” có nghĩa là không vướng bận bất kỳ mọi hoàn cảnh nào, ở trong khổ đau vẫn thấy an vui, hạnh phúc. Ở trong đời ngũ trược đầy dẫy sự đau khổ và bất công, chúng ta cũng có thể tự tại, an vui, cho dù chung quanh của ta toàn là ngũ dục, lạc thú.

Hạnh phúc trong Phật giáo là sự từ bỏ “tham ái, chấp trước” có nghĩa là không vướng bận bất kỳ mọi hoàn cảnh nào, ở trong khổ đau vẫn thấy an vui, hạnh phúc. Ở trong đời ngũ trược đầy dẫy sự đau khổ và bất công, chúng ta cũng có thể tự tại, an vui, cho dù chung quanh của ta toàn là ngũ dục, lạc thú.

Niềm hạnh phúc theo Đạo Phật không phức tạp, bất kỳ ai cũng có thể đạt được nó, miễn là tuân thủ đúng con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dẫn. Trong kinh Đức Thế Tôn, người ta được dạy về phương pháp chấm dứt khổ đau như sau: “Hỡi các Tỳ kheo, trong tất cả các pháp, dù là pháp có thể hiểu được hay không, pháp giải thoát khỏi sự thèm muốn (viràga) là trên hết. Điều đó có nghĩa là giải thoát khỏi sự kiêu mạn, tiêu diệt sự thèm muốn, loại bỏ sự gắn bó, ngừng lại trong quá trình phát triển, giẫm đạp khát vọng, giải thoát, chấm dứt, hiển thị Niết – bàn”.

Nếu ta tuân theo lời dạy của Đức Phật và tập trung thực hiện một cách kiên trì, nếu ta rèn luyện và làm sạch tâm hồn, nếu ta đạt được sự phát triển tâm linh cần thiết, một ngày nào đó ta có thể trải nghiệm Niết-bàn trong chính mình, không cần phải tìm kiếm những điều bí ẩn hay cố gắng tìm hiểu nhiều về các khái niệm lớn. Vì vậy, hạnh phúc trong Phật giáo cũng như vậy, chỉ những người thực sự tu tập và thoát khỏi sự tham ái mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đó.

Hạnh phúc trong Phật giáo là sự từ bỏ “tham ái, chấp trước” có nghĩa là không vướng bận bất kỳ mọi hoàn cảnh nào, ở trong khổ đau vẫn thấy an vui, hạnh phúc. Ở trong đời ngũ trược đầy dẫy sự đau khổ và bất công, chúng ta cũng có thể tự tại, an vui, cho dù chung quanh của ta toàn là ngũ dục, lạc thú. Chúng ta vẫn không vướng mắc đến nó cho nên thật là chí lý khi nói:

“Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau

Giải thoát là ung dung trong ràng buộc”

Thích Trí Giải

Sự thật về hạnh phúc không đợi đến kiếp sau, và không cần phải tìm kiếm ở nơi khác, hạnh phúc có thể có ngay tại đây và bây giờ. Mỗi người đều có một nguồn hạnh phúc chân thật, tuy nhiên chúng ta thường không nhận ra và đi tìm kiếm hạnh phúc giả tạm thời.

Chuông lòng thánh thoát từ tâm.

Pháp âm thơm ngát, khói trầm quyện bay.

Lòng an, tâm tịnh mỗi ngày.

Dứt phiền não đoạn, tỏ bày tánh chơn … (Hoa Mai).

Những lời Phật dạy giúp bạn sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

1. Cho dù quá khứ tồi tệ đến mức nào, chúng ta luôn có thể làm lại từ đầu.

Mỗi sáng thức dậy, chúng ta trở thành một cá nhân mới. Việc chúng ta làm trong ngày hôm nay là rất quan trọng.

3. Sở hữu thân người quý giá là một kho báu. Chúng ta cần tôn trọng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống.

4. Phương châm duy tâm vô cùng quan trọng. Bởi vì con người được hình thành bởi suy nghĩ của mình. Nếu ai đó nói và hành động với tâm trí trong sạch và tinh khiết, hạnh phúc sẽ luôn đồng hành với họ như con người với bóng đổ.

5. Thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa.

Tìm hiểu thêm: Ăn thế nào cho đúng theo lời Phật dạy?

6. Tâm (bản ngã) là cái tên của kẻ lừa đảo lớn nhất, người khác có thể lừa bạn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó lại lừa bạn suốt cuộc đời.

7. Sự oán hận cũng tương tự như việc nắm than hồng trong lòng bàn tay, chúng ta sẽ chịu tổn thương trước khi muốn đổ lên người khác.

8. Sợ hãi vắng bóng trong tâm người không bị chi phối bởi tham ái.

Vạn pháp duy tâm tạo. Con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng.

Vạn pháp duy tâm tạo. Con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng.

9. Như bàn thạch vững chãi trước bão giông, người có trí không bị chi phối bởi những lời khen chê.

10. Không nên cố chấp giữ những thứ không phải của mình. Bỏ qua và đón nhận sẽ mang lại hạnh phúc và lợi ích lâu dài.

11. Nguồn gốc mọi khổ đau trên thế gian đều bắt nguồn từ tâm bám chấp.

12. ‘Sinh là có diệt, hợp là có tan, thịnh là có suy.’ Khi bạn cảm thấy vui vẻ, hãy hiểu rằng niềm vui này không bao giờ kéo dài mãi. Khi bạn đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không được kéo dài mãi. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều tạm thời.

13. Hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có.

Quy luật karma không tha thứ cho bất kỳ ai. Vì vậy, hãy cẩn trọng trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động.

15. Hãy trân trọng những điều nhỏ nhặt. Một tia lửa nhỏ cũng có thể gây thiệt hại cho một khu rừng. Một con rắn nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của chúng ta.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *