Quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh trong trường học

Theo Lời Phật tìm hiểu, Ngoài việc giảng dạy kiến thức, trường học còn là môi trường nuôi dưỡng văn hóa và giáo dục nhân cách, phẩm chất, lối sống để giúp con người phát triển năng lực và hoàn thiện bản thân. Để xây dựng một môi trường văn hóa trường học lành mạnh và thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù và sáng tạo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh cần tuân thủ quy tắc ứng xử trong trường học được quy định trong Thông tư ban hành năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

Dựa trên Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thị xã Ba Đồn đã quy định các Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học cụ thể. Những hành động nên và không nên trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong trường học được thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ và hành vi.

Các quy định cụ thể đối với từng chủ thể trong nhà trường được xây dựng như sau:.

Quy tắc ứng xử chung.

Tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật về quyền và trách nhiệm của công dân, nhân viên công quỹ, giáo viên, lao động và học sinh.

– Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.

– Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan trường học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

Các cán bộ quản lý và giáo viên phải mặc trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên cần phải mặc trang phục phù hợp với tính chất công việc và môi trường giáo dục; học sinh cần phải mặc trang phục sạch sẽ, gọn gàng và phù hợp với độ tuổi và hoạt động giáo dục; cha mẹ học sinh và khách đến trường cần phải mặc trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

– Không sử dụng trang phục gây phản cảm.

Tuân thủ quy định của pháp luật về không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong trường học; và không tham gia vào các hoạt động tệ nạn xã hội.

Không nên dùng mạng xã hội để chia sẻ, tuyên truyền, bình luận về các thông tin hoặc hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục, chống lại đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.

– Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.

Không gây hại đến sức khỏe, danh tiếng, phẩm chất của chính mình, người khác và uy tín của nhóm.

Ứng xử của cán bộ quản lý trường học.

Cách cư xử đối với học sinh: Sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm và sự bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khuyến khích học sinh. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập hay bạo hành.

Khi giao tiếp với giáo viên và nhân viên, cần sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng họ và khuyến khích, động viên họ. Cần đối xử nghiêm túc, trở thành một tấm gương mẫu và đồng hành trong công việc. Cần bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và khai thác năng lực của giáo viên và nhân viên. Hơn nữa, cần đoàn kết, tôn trọng quyền dân chủ, công bằng và minh bạch. Không được gây khó khăn, xúc phạm, có định kiến, thiên vị, tìm kiếm lợi ích bản thân, trốn tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, và tránh đổ lỗi.

Cách cư xử với phụ huynh của học sinh: Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ và thân thiện. Tránh xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà và tìm kiếm lợi ích cá nhân.

Đối xử với khách đến trường học: Sử dụng ngôn ngữ chính thống, tôn trọng và lịch sự, tuân thủ đúng quy tắc. Tránh xúc phạm, gây khó chịu và phiền toái.

Ứng xử của giáo viên.

Cách ứng xử với học sinh: Sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực và dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; đặt một tấm gương mẫu mực, bao dung, trách nhiệm và yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ học sinh; tích cực ngăn chặn bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương hay tìm lợi ích cá nhân; không trù dập, định kiến, bạo hành hay xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của học sinh.

Đối xử với các quản lý: Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, trung thực, tôn trọng và cầu thị; đưa ra ý kiến tích cực và thể hiện rõ chính kiến; tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Tránh gây mất đoàn kết và không che giấu hay né tránh các hành vi vi phạm của cán bộ quản lý.

Cách cư xử với đồng nghiệp và nhân viên: Sử dụng ngôn ngữ chính xác, trung thực, thân thiện, chu đáo, chia sẻ và hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và phẩm chất của đồng nghiệp, nhân viên. Tránh xúc phạm, lạnh nhạt, gây mất đoàn kết.

Đối xử với phụ huynh của học sinh: Sử dụng ngôn ngữ chính xác, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác và chia sẻ. Không xúc phạm, ép buộc hoặc lợi dụng.

– Ứng xử với khách đến trường học: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Ứng xử của nhân viên.

Cách hành xử với học sinh: Sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn, tôn trọng, chịu trách nhiệm, linh hoạt, hỗ trợ. Tránh gây rắc rối, phiền toái, xúc phạm, hay sử dụng bạo lực.

Khi giao tiếp với cán bộ quản lý và giáo viên, cần sử dụng ngôn ngữ chính xác, trung thực, tôn trọng và hợp tác; tuân thủ các nhiệm vụ được giao. Tránh né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết và lợi ích chung.

Cư xử với đồng nghiệp: Sử dụng ngôn ngữ chính xác, hợp tác và thân thiện. Tránh gây tổn thương, đảm bảo đoàn kết và không trốn tránh trách nhiệm.

Cách cư xử với phụ huynh học sinh và khách đến trường học: Sử dụng ngôn ngữ chính xác và tôn trọng. Tránh gây tổn thương, khó chịu hoặc phiền toái.

Ứng xử của học sinh trong trường học.

Đối xử với các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: Tôn trọng, lịch sự, trung thực, chia sẻ và tuân thủ các quy định. Không nói dối, không xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm hay sử dụng bạo lực.

Đối xử với các bạn học sinh khác: Sử dụng ngôn ngữ phù hợp, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt. Không sử dụng từ tục tĩu, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa đặt, lôi kéo; không chia sẻ thông tin để nói xấu, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của bạn học.

– Ứng xử với cha mẹ và người thân: Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương.

– Ứng xử với khách đến trường học: Tôn trọng, lễ phép.

Ứng xử của cha mẹ học sinh.

Cách hành xử với học sinh: Sử dụng ngôn từ chính xác, tôn trọng, chia sẻ, động viên, thân thiện, yêu thương. Tránh xúc phạm và hành động bạo lực.

Khi giao tiếp với cán bộ quản lý, giáo viên, và nhân viên, hãy tôn trọng, đảm bảo trách nhiệm, hợp tác và chia sẻ. Hạn chế việc bịa đặt thông tin, tránh xúc phạm tinh thần, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Ứng xử của khách đến trường học.

– Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực.

Đối xử với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: Tuân thủ đúng quy tắc, tôn trọng. Không chèo kéo thông tin. Không xúc phạm đến tinh thần, danh dự và nhân phẩm.

Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học bao gồm các chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hóa thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập… Để điều chỉnh cách thức ứng xử của tất cả thành viên trong trường theo đúng tinh thần thuần phong mỹ tục. Mục đích là tạo ra một môi trường làm việc, học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, và văn minh, theo tinh thần “tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Để trở thành công dân tốt của thị xã, tất cả cán bộ giáo viên và học sinh trong các trường học trên địa bàn phải nghiêm chỉnh tuân thủ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học!

Tìm hiểu thêm: nghiên cứu về những gì?Tìm hiểu về lĩnh vực nghiên cứu của Tâm lý học

Ứng xử lịch sự, thân thiện, tôn trọng mọi người là thể hiện phong cách của người văn minh!

Giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự là tôn trọng bản thân và mọi người!

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị là trách nhiệm của mỗi người!


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *