Lý do Chúa tạo ra loài người là gì?

Theo Lời Phật tìm hiểu, Chúa xứng đáng nhận được sự tôn kính, vinh hiển và quyền uy vì đã tạo ra mọi vật. Mọi thứ hiện hữu và được tạo dựng nhờ ý muốn của Ngài (BD 2011). Tuy nhiên, việc Chúa tạo dựng mọi thứ không có nghĩa là con người chỉ có nhiệm vụ giải trí hoặc làm những việc vô bổ cho Ngài. Chúa là một Đấng Sáng Tạo và tạo dựng mang lại niềm vui cho Ngài. Chúa cũng là một Đấng Có Nhân Cách, và điều này cho phép Ngài có thể thiết lập mối quan hệ thật sự với những người khác.

Theo Sáng Thế Ký 1:27, Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người theo hình ảnh của Ngài. Con người có khả năng nhận thức và yêu Chúa, thờ phượng Ngài, phục vụ Ngài và có mối liên hệ đặc biệt với Ngài. Chúa không tạo ra con người vì Ngài cần họ. Với Chúa, Ngài không cần gì cả.

Tại sao Chúa tạo ra con người?

Trong quá khứ vô tận, Chúa không bao giờ cô đơn, do đó Ngài không tìm kiếm “một người bạn”. Chúa yêu chúng ta, nhưng điều này không có nghĩa là Ngài cần chúng ta. Nếu chúng ta không tồn tại, Chúa vẫn là Chúa – Đấng không bao giờ thay đổi (Ma-la-chi 3:6). Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14) không bao giờ không hài lòng với sự tồn tại của Ngài. Khi Ngài tạo ra vũ trụ, Ngài đã làm điều đó để vui lòng chính Ngài, và vì Ngài là hoàn hảo, công việc của Ngài cũng hoàn hảo. “Mọi thứ đều tốt đẹp” (Sáng Thế Ký 1:31).

Tương tự, Đức Chúa Trời không sáng tạo con người để ngang bằng với Ngài hoặc bằng nhau về quyền năng, trí tuệ và hoàn hảo. Điều này là hợp lý vì nếu Đức Chúa Trời tạo ra ai đó có đầy đủ những phẩm chất này, thì sẽ có hai Đức Chúa Trời và điều này là không thể. Thật sự, Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất và không có thần nào khác ngoài Ngài (Phục truyền 4:35). Tất cả những gì Chúa sáng tạo đều phải thấp hơn Ngài. Không có thứ gì được tạo ra có thể lớn hơn hoặc ngang bằng với Chúa. Khi chúng ta thừa nhận quyền lực tuyệt đối và thiêng liêng của Đức Chúa Trời, chúng ta cảm thấy kinh ngạc vì Chúa đã chấp nhận chúng ta và đưa chúng ta lên đẳng cấp cao nhất (Thi Thiên 8:5). Hơn nữa, Chúa khiêm tốn gọi chúng ta là “bạn” (Giăng 15:14-15). Vì sao Chúa sáng tạo chúng ta? Bởi vì Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Ngài và cảm thấy vui thích khi tìm hiểu về Ngài, bởi vì chúng ta là tác phẩm của Chúa.

Bạn có quan tâm: Tìm hiểu ý nghĩa của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *