Lịch trình các ngày tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ chi tiết

Theo Lời Phật tìm hiểu, ngày lễ tiết hầu Tiên thánh trong tín ngưỡng Tam Tứ Phủ, hay còn gọi là ngày tiệc, là một ngày quan trọng đối với các con hương đệ tử. Các ngôi đền có thể tổ chức ngày tiệc lễ thánh trùng với ngày lễ hội hoặc tổ chức tách biệt. Những ngày này được coi là những ngày linh thiêng nhất để dâng lễ cầu khấn thánh thần. Dân gian thường lập đàn tế lễ vào những ngày này để cầu sự an lành và thịnh vượng cho đất nước và nhân dân. Con hương đệ tử cũng thường kéo về đền dâng hương bái thánh và cầu bình an, sức khỏe cho gia quyến. Ngày tiệc thánh được tổ chức đa dạng và phong phú tùy thuộc vào phong tục từng địa phương. Bảng tổng hợp chi tiết ngày tiệc Tứ Phủ Công Đồng được hệ thống theo từng tháng để bạn đọc dễ dàng theo dõi.

Tổng hợp chi tiết ngày tiệc Tứ Phủ Công Đồng

NỘI DUNG.

Ngày kỷ niệm Tứ Phủ vào tháng 1

 • 06/01: Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn.
 • 09/01: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.
 • 10/01: Tiệc Ông Hoàng Bát Nùng + Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất.
 • 12/01: Tiệc Đệ Nhất Vương Cô + Tiệc Bà Chúa Kho.
 • 15/01: Đại lễ Thượng Nguyên (Lễ đầu năm) + Tiệc Tản Viên Sơn Thánh.
 • 20/01: Ngày nhà Trần ra quân.
 • 19-21/01: Tiệc Tứ Vị Vua Bà (Đền Cờn – Nghệ An).
 • 25/01: Hội đồng đại lễ nhà Trần.

Ngày kỷ niệm Tứ Phủ tháng Hai

 • Ngày Mão đầu: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu Đông Cuông).
 • 02/02: Tiệc Mẫu Tam Cờ.
 • Ngày 03/02: Tại Đền Cửa Ông-Quảng Ninh, sẽ diễn ra Tiệc Đức Thánh Tam Hưng Nhượng Đại Vương (Tướng Quân Trần Quốc Tảng) cùng với Tiệc Chầu Đệ Nhị.
 • 06/02: Tiệc Chúa Cà Phê.
 • 12/02: Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ, Núi Dùm, Ỷ La, Cảnh Xanh Linh Từ, …) + Tiệc Cô Cả Núi Dùm.
 • 14/02: Tiệc Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh (ngày sinh).
 • 15 – 16/02: Tiệc Chúa Nguyệt Hồ.
 • 17/02: Tiệc Cậu Đệ Nhất.
 • 18/02: Tiệc Hùng Thắng tướng quân đền Khánh Vân.
 • 19/02: Tiệc Nguyên Phi Ỷ Lan đền Ghênh (ngày sinh).
 • 20/02: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mai Đại Vương; Sơn Trang công chúa).
 • 21/02 (có nơi 24/02): Tiệc Mẫu Sòng Sơn.

Lễ hội Tứ Phủ vào tháng Ba

 • 02/03: Tiệc Cô Bé Cửa Suốt.
 • 03/03: Tiệc Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên).
 • 06/03: Tiệc Vương tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương.
 • 07/03: Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang.
 • 14/03: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.
 • 17/03: Tiệc Chầu Tám Bát Nàn.
 • 19/03 (có nơi 23/03): Tiệc Chúa Ngũ Hành.

Ngày kỷ niệm Tứ Phủ tháng tư

 • Các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ.
 • 01/04: Tiệc An Sinh Vương Trần Liễu.
 • 12/04 (có nơi 01/04): Tiệc chúa Thác Bờ.
 • 18/04: Tiệc Chầu Đệ Tam Thoải Phủ.
 • 24/04: Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai.
 • 24-30/4: Tiệc Đức Thánh Cả đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn.

Ngày kỷ niệm Tứ Phủ vào tháng năm.

 • 05/05: Tiệc Đệ Nhị Vương Cô.
 • 07/05: Tiệc Đức Thánh Tứ.
 • Ngày 10/05 có ba buổi tiệc đặc biệt là Tiệc Chầu Lục Cung Nương (ngày chầu bà giáng sinh), Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên và Tiệc Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung).
 • 20/05: Tiệc Chầu Năm Suối Lân (Cô Năm Suối Lân).
 • 23/05: Tiệc Bà Chúa Vực.
 • 25/05: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh (ngày hóa).

Lễ Tứ Phủ trong tháng 6

 • 01/06: Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu).
 • 10/06: Tiệc Mẫu Đệ Tam (Mẫu Thoải – Đền Mẫu Hàn Sơn).
 • 12/06: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn + Tiệc Cô Bơ Bông (Cô Ba Thoải cung.
 • 16/06: Tiệc Chúa Ngũ Phương.
 • 24/06: Tiệc Quan Lớn Đệ Tam + Tiệc Cô Bé Minh Lương.
 • 26/06: Tiệc Quan Hoàng Bơ (Quan Hoàng Ba) + Tiệc Cô Tám Đồi Chè.

Ngày kỷ niệm Tứ Phủ trong tháng bảy

 • 06/07: Tiệc Cô Tư.
 • 17/07 (hoặc 07/07): Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà.
 • 12/07: Tiệc Mẫu Ỷ La.
 • 13/07: Tiệc Nữ Tướng Lê Chân đền Nghè.
 • 14/07: Tiệc Ông Hoàng Đôi (đền Bảo Hà).
 • 20/7: Tiệc Bà Chúa Kho.
 • 21/7: Tiệc Chầu Bảy Kim Giao + Tiệc Cô Bảy Kim Giao + Tiệc Cô Cả Núi Dùm.

Ngày kỷ niệm Tứ Phủ vào tháng Tám

 • 03/08: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương.
 • 06/08: Tiệc Ngọc Hân Công Chúa đền Ghềnh.
 • 15/08: Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân ( tiệc Đản Nhật).
 • 21/08: Tiệc Mẫu Nhà Trần.
 • 20/08: Tiệc Trần Triều – Đức Thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
 • 22/08: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng) + Tiệc Quan Lớn Thất Đào Tiên.
 • 24/08: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất.

Ngày kỷ niệm Tứ Phủ tháng Chín

 • 02/09: Tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn).
 • 04/09: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ.
 • 09/09 (hoặc 01/09): Tiệc Cô Chín Đền Sòng.
 • 09/09: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu + Tiệc ông Chín Thượng + Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh.
 • 12/09 (có nơi 19/09): Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ.
 • 13/09: Tiệc Cô Đôi Cam Đường.
 • 20/09: Tiệc Chầu Lục Cung Nương (ngày hóa) + Tiệc Công Đồng Bắc Lệ + Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ.
 • 28/09: Tiệc Nguyên Từ Quốc Mẫu.

Ngày kỷ niệm Tứ Phủ vào tháng mười

 • 10/10: Tiệc Ông Hoàng Mười (Nghệ An – Hà Tĩnh).

Ngày kỷ niệm Tứ Phủ tháng mười một

 • 01/11 (có nơi 10/11): Tiệc Phạm Ngũ Lão.
 • 02/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị.
 • 06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh.
 • 10/11/2020 (có nơi 20/9): Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ (Chầu Mười Mỏ Ba).
 • 11/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Đản nhật Quan Lớn Thanh Tra Giám Sát).

Ngày kỷ niệm Tứ Phủ vào tháng mười hai.

 • 01-22/12: Đại Lễ Tất Niên.
 • 25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao.

Có thể bạn quan tâm: Tết xưa và nay đã thay đổi như thế nào?


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *