Khám phá ý nghĩa của thuật ngữ “Hội Thánh” – Bài 1

Tiếng Nói Của Lẽ Thật

Tiếng Nói Của Lẽ Thật.

Ý Nghĩa Của Hội Thánh. – Bài 1.

Không ai có thể phủ nhận rằng Kinh Thánh đề cập đến một Cộng đồng tôn giáo. Tuy nhiên, Cộng đồng của ai? Cộng đồng nào? Cộng đồng gì? Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác sẽ được giải đáp đúng thời điểm, nhưng hiện tại chúng ta muốn tìm hiểu về Cộng đồng tôn giáo là gì. Cùng Lời Phật tìm hiểu trong bài viết này nhé

Hãy bắt đầu bằng việc chỉ ra những điểm mà Hội Thánh được mô tả trong Kinh Thánh không thuộc CÔNG GIÁO, TIN LÀNH, hay DO THÁI GIÁO. Hội Thánh không thuộc giáo phái, hệ phái, hay môn phái. Hội Thánh không phải là tổ chức chính trị, hay tổ chức xã hội nào khác, và cũng không phải là một căn nhà hội họp vật chất. Vậy nếu Hội Thánh không thuộc những điều nói trên, thì Hội Thánh là gì?

Đa số người không hiểu về Hội Thánh vì họ chưa được tìm hiểu về Hội Thánh. Vì thế, họ chưa thể hiểu được mục đích, tầm quan trọng và công việc của Hội Thánh. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã giải thích cho chúng ta rõ ràng về Hội Thánh. Từ “Hội Thánh” xuất phát từ tiếng Hy Lạp (Gờ-réc) “ekklesia”, có nghĩa là “được kêu gọi ra khỏi”. Do đó, Hội Thánh là một nhóm người đã được kêu gọi ra, là những người đã được triệu tập ra khỏi thế gian để đi vào nước của Con rất yêu dấu Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:13). Hội Thánh là thân thể hữu linh của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:27), được tạo nên từ những người đã vâng phục Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 5:8-9), và chính vì thế được cứu bởi Ngài và được thêm vào Hội Thánh của Ngài (Mác 16:16; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:47). Nói cách khác, Hội Thánh là những người theo Đấng Christ.

Từ “Hội Thánh” có hai nghĩa trong Kinh Thánh. Thứ nhất, “Hội Thánh” được sử dụng để chỉ toàn cầu. Điều này được Đấng Christ nhắc đến khi Ngài nói: “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18). Có nhiều câu Kinh Thánh khác mà từ “Hội Thánh” cũng được sử dụng như vậy, để chỉ Hội Thánh toàn cầu. Tức là, bất kỳ đâu trên thế giới, nếu đó là Hội Thánh theo Kinh Thánh, thì Hội Thánh đó đều có thể được tìm thấy. Đó là Hội Thánh mà Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Ngài sẽ lập. Thứ hai, “Hội Thánh” được sử dụng để chỉ địa phương. Ví dụ, khi Phao-lô viết thư đến Hội Thánh tại Rô-ma và nói về nhiều hội khác nhau, ông nói “các Hội thánh của Ðấng Christ chào anh em” (Rô-ma 16:16). Ông không nói về những giáo phái khác nhau, mà thực ra ông muốn nói về một số các hội địa phương thuộc về Hội Thánh của Chúa.

Để hiểu rõ hơn, bạn có thể ghi chú rằng Kinh Thánh đề cập đến Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Hội Thánh tại Phi-líp, và nhiều nơi khác (1 Cô-rinh-tô 1:2; Ê-phê-sô 1:1; Phi-líp 1:1). Những điều này gây khó hiểu đối với một số người vì họ quen với cách nghĩ về Hội Thánh chỉ trong bối cảnh giáo phái. Tuy nhiên, bạn sẽ không tìm thấy giáo phái đầu tiên trong lời Chúa. Trong những trường hợp trên, mỗi hội là Hội Thánh của Chúa tại cộng đồng cụ thể của nó, nhưng tất cả cùng nhau tạo nên Hội Thánh toàn cầu. Điều này rất đơn giản khi người ta không dựa vào sự dạy của giáo phái và nhìn vào Hội Thánh theo ý Chúa.

Để giúp ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Hội Thánh, chúng ta hãy nhận ra các hình ảnh mà Kinh Thánh miêu tả Hội Thánh như là:

1. Thân thể của Đức Chúa Trời Christ. Đó là thân thể thuộc về tinh thần của Đức Chúa Trời Christ, với Ngài là đầu của Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:23). Hội Thánh chỉ có một (Ê-phê-sô 4:4), và vì thế chỉ có một thân thể tức là chỉ có một Hội Thánh (Cô-lô-se 1:18).

2. Nhà của Đức Chúa Trời được đề cập trong Kinh Thánh, gợi ý đến một gia đình, điều này giúp chúng ta hiểu rằng Hội Thánh là một gia đình của Đức Chúa Trời. Trong thư 1 Ti-mô-thê 3:15, Phao-lô nói rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nhà của Ngài và được duy trì mãi mãi. Đức Chúa Trời được coi là cha và chúng ta là con cái của Ngài (theo Ga-la-ti 3:26-27 và Ê-phê-sô 1:3).

3. Vương Quốc (Nước) Đức Chúa Trời chỉ có một vị vua, và vì thế Đấng Christ được coi là Vua (Khải Huyền 17:14). Tuy nhiên, để trở thành một vị vua, vương quốc phải tồn tại ngay bây giờ, và nó đã có (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:12). Chúng ta là công dân của Ngài, thế giới là lãnh thổ, và Tân Ước là luật pháp của Vương Quốc (Nước) Đức Chúa Trời. Đây là Hội Thánh (Ma-thi-ơ 16:18-19).

4. Vườn nho thuộc về Đức Chúa Trời. Đấng Christ được coi như gốc nho và mỗi tín đồ của Đấng Christ là một nhánh nho (Giăng 15:1-8). Tinh thần của đoạn văn là phải làm việc chăm chỉ trong vườn nho và đem lại thành quả cho Chúa.

Hội Thánh được định nghĩa như thế. Hãy tìm hiểu những vấn đề này dưới ánh sáng của lời Chúa và tìm câu trả lời cho chính mình. Nếu bạn nhìn thấy Hội Thánh theo ý Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, thì thái độ của bạn sẽ thay đổi và có thể thậm chí là cuộc sống của bạn.

Tìm hiểu thêm: Lời hay ý đẹp trong Kinh Thánh có tác dụng gì?

TÔN GIÁO KINH THÁNH CÓ HỘI THÁNH

13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI.

Tác Giả – J.C. CHOATE.

BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN & QUÝ HOÀNG.

Mục Lục.

Ý Nghĩa Của Hội Thánh.

Sự Ra Đời Của Hội Thánh.

Sự Thành Lập Hội Thánh.

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh.

Danh Xưng Của Hội Thánh.

Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh.

Gia Nhập Vào Hội Thánh.

Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh.

Công Việc Của Hội Thánh.

Sự Hiệp Một Của Hội Thánh.

Tín Điều của Hội Thánh.

Lịch Sử Của Hội Thánh.

Hội Thánh Ngày Nay.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *