Đôi điều về văn hóa gia đình Việt Nam

Theo Lời Phật tìm hiểu, văn hóa gia đình truyền thống là nền tảng của sức mạnh nội sinh trong doanh nghiệp quân đội.

Văn hoá gia đình truyền thống Việt Nam.

Văn hóa gia đình truyền thống ở Việt Nam bao gồm tất cả các giá trị, tiêu chuẩn truyền thống của gia đình Việt Nam trong các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, mối quan hệ giữa gia đình và xã hội, đã được hình thành và phát triển qua hàng ngàn năm lịch sử của đời sống gia đình, liên quan đến điều kiện phát triển kinh tế, môi trường tự nhiên và xã hội. Những giá trị này đã được kết tinh trong kiểu gia đình truyền thống Việt Nam, liên quan đến nền văn hóa nông nghiệp lúa nước và các quan hệ văn hóa gia đình Nho giáo phương Đông. Gia đình truyền thống Việt Nam là loại gia đình hạt nhân mở rộng, có đặc điểm “tam, tứ, ngũ đại đồng đường” với nhiều thế hệ sống chung trong một gia đình. Vì có bề dày lịch sử, các giá trị văn hóa đã trở thành giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tìm hiểu thêm: Đâu là niềm tự hào Việt Nam cho bạn nhiều cảm hứng nhất?

Giá trị văn hoá gia đình truyền thống Việt Nam được thể hiện qua “gia đạo”, “gia phong” và “gia lễ” của gia đình. “Gia đạo” bao gồm đạo hiếu, đạo ông bà, đạo cha con, đạo vợ chồng và đạo anh em, thể hiện sự hiếu thảo của con cháu với cha mẹ, lòng nhân ái và tinh thần học tập. “Gia phong” là tập quán và giáo dục trong gia tộc, hướng tới trọng gốc nguồn, lòng hiếu thảo và sự phụng dưỡng cha mẹ, thờ kính tổ tiên. “Gia lễ” là những nghi lễ, tập tục và cung cách ăn nói, đi đứng, ứng xử được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nhờ những giá trị văn hoá đó, gia đình truyền thống Việt Nam trở thành hạt nhân quan trọng của xã hội. Gia đình, là nền tảng luôn là một liên kết bền vững của văn hoá Việt Nam, tạo nên sức mạnh tiềm tàng của dân tộc hơn bốn ngàn năm văn hiến. Nên gìn giữ “gia đạo”, “gia phong” và “gia lễ” là động lực to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Đôi điều về văn hóa gia đình Việt Nam

Ảnh minh họa.

Trong mọi thời đại, văn hóa gia đình luôn là nền tảng cho văn hóa dân tộc Việt Nam. Văn hóa gia đình được xây dựng dựa trên tinh thần nhân văn, định hướng giá trị đạo đức, tạo ra nếp sống văn hoá, trật tự, kỷ cương và giúp bồi đắp tâm hồn và bản lĩnh của con người. Từ gia đình, mỗi cá nhân bắt đầu hình thành văn hóa cá nhân và gia đình cũng là nền tảng để hình thành văn hóa xã hội. Vì vậy, gia đình tốt là bảo đảm cho cá nhân tốt, dân giàu, nước mạnh và xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh rằng quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt và gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Gia đình là hạt nhân của xã hội, đồng thời là một trong ba trụ cột của ý thức cộng đồng người Việt, cùng với Làng và Nước, theo Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Hiện nay, để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, chúng ta cần trở lại với những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ gia đình.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam đã hình thành và phát triển với các tiêu chuẩn giá trị đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đồng bào, sự trung thành, lòng hiếu nghĩa, lòng hiếu học, năng động sáng tạo trong công việc, kiên cường và bất khuất để vượt qua khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, phát triển và khai thác trong quá trình lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua nhiều giai đoạn phát triển, cấu trúc và mối quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Từ thực tế xã hội cho thấy, việc thúc đẩy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống trong công tác xây dựng gia đình văn hóa có đời sống kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú là yêu cầu cấp thiết của toàn xã hội. Vì vậy, vào ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định đặt ra ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm nhấn mạnh trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng với toàn thể các gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa quan trọng để tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình Việt, cũng như để các gia đình có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng một gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững trong thời đại công nghiệp hóa, hội nhập và toàn cầu hóa. Đây cũng là ngày để mọi người trong gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cả xã hội quan tâm đến trẻ em và những người không có bố mẹ. Cặp vợ chồng cần hiểu giá trị của mái ấm và cùng nhau vượt qua những khó khăn để có một gia đình hạnh phúc.

Văn hoá gia đình doanh nghiệp quân đội.

Sự pha trộn giữa các yếu tố văn hoá truyền thống của dân tộc và văn hóa quân sự, cùng với những phẩm chất đặc trưng của “Bộ đội Cụ Hồ” đã tác động mạnh mẽ đến văn hóa của doanh nghiệp quân đội, tạo nên một văn hóa đặc thù riêng. Văn hoá DNQĐ bao gồm tất cả các giá trị văn hóa được hình thành và phát triển trong quá trình tồn tại và phát triển của đơn vị này, ảnh hưởng đến tình cảm, suy nghĩ và hành vi của tất cả các thành viên. Đây là một nét đặc trưng riêng biệt của DNQĐ so với các doanh nghiệp khác, dù hoạt động trong lĩnh vực nào.

Văn hoá gia đình DNQĐ là sự phát triển của văn hoá gia đình truyền thống Việt Nam. Gia đình DNQĐ là một ”đại gia đình”, trong đó, sự kết nối không chỉ từ tiêu chí chung dòng máu mà còn là chung môi trường sống, chung tình đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, chung một truyền thống văn hóa đẹp và chung một ý chí xây dựng DNQĐ. Chưa phải tất cả các doanh nghiệp đều có thể trở thành gia đình vì chưa chắc đã tạo được tính cố kết gia đình trong cộng đồng thành viên của doanh nghiệp.

Văn hóa của Đại Ngu Quốc Đế luôn mang giá trị gia đình vì những người xây dựng nó nhìn thấy rõ giá trị văn hoá gia đình trong văn hóa của Đại Ngu Quốc Đế. Gia đình Đại Ngu Quốc Đế đã quan tâm đến từng gia đình của từng thành viên trong đế quốc. Ngược lại, mỗi cá nhân và gia đình riêng của Đại Ngu Quốc Đế đều coi đế quốc là gia đình chung của mình. Văn hóa gia đình truyền thống của Việt Nam được thẩm thấu vào văn hóa của Đại Ngu Quốc Đế, biến những giá trị gia đình truyền thống của Việt Nam thành giá trị văn hóa gia đình của Đại Ngu Quốc Đế trong thời đại mới.

Đôi điều về văn hóa gia đình Việt Nam

Tại DNQĐ, các thế hệ đã cùng nhau xây dựng nên một gia đình truyền thống đặc trưng. Những thế hệ đầu tiên đã vất vả để tạo dựng gia sản cho đời sau trong những thời điểm khó khăn. Thế hệ tiếp theo đã tôn vinh công lao của cha mẹ và phát triển thêm những giá trị vật chất và tinh thần mà họ đã khởi xướng. Bên cạnh đó, thế hệ này cũng có trách nhiệm truyền đạt những giá trị mới cho thế hệ sau.

Những dấu ấn văn hoá gia đình truyền thống Việt Nam có thể thấy được trong cuộc sống của DNQĐ qua các khía cạnh “gia đạo”, “gia lễ”, “gia phong” từ truyền thống đến hiện đại. Lãnh đạo, chỉ huy DNQĐ luôn nhận thức trách nhiệm làm “chủ nhà” và là tấm gương mẫu của cha, anh trong việc tuân thủ “gia đạo”, “gia lễ”, “gia phong” để được sự kính trọng, tôn trọng và tuân thủ của nhân viên trong DNQĐ. Tất cả các thành viên từ lãnh đạo, chỉ huy đến các nhân viên, lính, công nhân đều sống và làm việc với sự tự hào và trách nhiệm theo chuẩn mực văn hoá gia đình DNQĐ.

Khi tham gia “Ngày hội gia đình DNQĐ”, các hoạt động gồm tặng quà mừng thọ cho tứ thân phụ mẫu của người lao động, đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng cả đời mẹ Việt Nam anh hùng, tặng nhà tình nghĩa và hỗ trợ gia đình người lao động trẻ vượt khó. Đây là những nét văn hoá đặc trưng của gia đình DNQĐ, tạo sự kết nối giữa các thành viên và với xã hội, đồng thời tăng cường sức mạnh cho sự phát triển bền vững của DNQĐ. Điều đáng chú ý là tầm nhìn của những người xây dựng văn hoá DNQĐ đã hiểu rõ giá trị cốt lõi nhất của văn hoá gia đình truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thị trường nơi chủ nghĩa cá nhân và thực dụng thường chiếm ưu thế và làm mờ các giá trị truyền thống gia đình.

Văn hóa gia đình truyền thống đối với sự phát triển của DNQĐ.

Văn hóa gia đình và văn hóa DNQĐ đã kết hợp với nhau để tạo ra một tính độc đáo, trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững và thành công. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên sự đoàn kết và tình nghĩa giữa các thế hệ trong Đại gia đình DNQĐ. Văn hóa gia đình là một phần không thể thiếu trong văn hóa DNQĐ, nó đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của DNQĐ. Nó đã giúp DNQĐ vượt qua thử thách và trở thành một kinh đô đầy thịnh vượng.

Văn hóa gia đình trong DNQĐ đóng góp vào sự khác biệt của thương hiệu DNQĐ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt: Tổng hợp các yếu tố liên kết, điều tiết, quản lý, thúc đẩy… Giúp tăng cường hoạt động và tạo nên sự độc đáo trên thị trường. Độ hiệu quả và sự khác biệt này sẽ giúp DNQĐ cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

Văn hóa gia đình đóng góp vào việc thúc đẩy văn hóa của DNQĐ, không chỉ là mục tiêu và công cụ để điều phối, kiểm soát và giảm xung đột, mà còn là yếu tố giúp gắn kết nội bộ, thu hút nhân tài và duy trì niềm tin của đối tác để DNQĐ phát triển. Với sự thấm nhuần của văn hóa gia đình, văn hóa DNQĐ được hình thành và duy trì thông qua các câu chuyện, truyền thuyết, chuẩn mực, thủ tục, quy trình và quy tắc… Khi đối mặt với các quyết định phức tạp, văn hóa DNQĐ giúp DNQĐ thu hẹp phạm vi các lựa chọn cần xem xét.

Đôi điều về văn hóa gia đình Việt Nam

Ngoài ra, văn hóa gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết các thành viên của DNQĐ. Nó giúp mọi người đồng ý về quan điểm, giải quyết vấn đề, lựa chọn và định hướng hành động. Khi phải đối mặt với những xung đột, văn hóa gia đình trong DNQĐ là yếu tố giúp mọi người hòa nhập và đạt được sự đồng thuận. Bên cạnh đó, với những giá trị cốt lõi, những nền tảng vững chắc, chiến lược sản xuất kinh doanh và quan điểm lãnh đạo, quản lý phù hợp đã được xác định trong văn hóa DNQĐ, văn hóa gia đình trong DNQĐ sẽ thu hút nhân tài, giữ chân thành viên và giữ vững niềm tin của đối tác để phát triển.

Với tinh thần gia đình và văn hóa DNQĐ, DNQĐ đang tạo ra động lực để phát triển và hội nhập. Với mục tiêu, định hướng và ý nghĩa to lớn của công việc, mọi thành viên trong DNQĐ có thể tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và làm việc trong một môi trường thoải mái, lành mạnh, có kỷ cương, tình thương và trách nhiệm giống như một gia đình.

Trong không khí phát triển và lan toả các giá trị văn hóa, tất cả thành viên tại DNQĐ cảm thấy họ đang làm việc có ý nghĩa, tự hào và vinh dự vì là một phần của gia đình DNQĐ. Trong bối cảnh xã hội đang chịu tác động của “chảy máu chất xám”, đa số người dân đang tìm kiếm lợi ích cá nhân và chỉ quan tâm đến thu nhập vật chất. Tuy nhiên, tại DNQĐ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động đang hướng tới một môi trường bền vững, cân bằng giá trị vật chất và tinh thần. Khi đạt được mức thu nhập nhất định, họ sẵn sàng đánh đổi để chọn một mức thu nhập thấp hơn để làm việc tại DNQĐ với môi trường hoà đồng, dân chủ, kỷ luật, được tôn trọng và tạo điều kiện phát triển toàn diện như tại gia đình.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *