Danh sách các mùa trong năm của Giáo Hội

Theo Lời Phật tìm hiểu trong suốt một năm, Giáo Hội tôn sùng Chúa bằng lòng biết ơn và sự hiếu kính thông qua cầu nguyện và các nghi thức tôn giáo; khi nhớ đến các giai đoạn đặc biệt trong sự cứu rỗi của Chúa cho thế gian, chúng ta gọi đó là các Mùa của Giáo Hội.

Thời điểm chờ đợi Mùa Vọng và Giáng Sinh, kỷ niệm Hiển Linh, chuẩn bị cho Mùa Chay và Đang đến gần, mọi người đang chuẩn bị cho những hoạt động đón lễ này. Trong các giáo đường, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta cũng thường tặng nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ bằng socola.Khi Mùa Phục Sinh đang tới gần, mọi người sẵn sàng cho những hoạt động đón lễ này. Tại các nhà thờ, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta thường trao nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ s, các sự kiện diễn ra suốt năm.
Mùa Vọng – Giáng Sinh – Hiển Linh – Mùa Chay – Đang đến gần, mọi người đang chuẩn bị cho những hoạt động đón lễ này. Trong các giáo đường, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta cũng thường tặng nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ bằng socola.Khi Mùa Phục Sinh đang tới gần, mọi người sẵn sàng cho những hoạt động đón lễ này. Tại các nhà thờ, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta thường trao nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ s – Mùa Quanh năm

Mùa Vọng

Trong bốn tuần trước Lễ Giáng Sinh, Giáo Hội suy nghĩ về những người theo đạo Chúa đang chờ mong Đấng Cứu Thế đến. Thánh Gioan đã đề cập đến điều này trong ba bài Phúc Âm Chúa Nhật với thông điệp: phải hối hận về tội lỗi và sẵn sàng đón Đức Vua. Trong Mùa Vọng, Giáo Hội cũng tập trung vào tương lai, khi Chúa trở lại lần thứ hai như Đức Vua và Quan Án quyền uy, và truyền đạt cùng một thông điệp cho chúng ta: “Hãy sẵn sàng”.

Màu sắc Mùa Vọng là màu tím, nói lên sự thống hối tội lỗi, và lòng ăn năn.

Đang đến gần, mọi người đang náo nức chuẩn bị cho ngày lễ này. Các cửa hàng đang trang trí bằng những đèn lấp lánh, cây thông và những bông tuyết giả để tạo ra không khí lễ hội.Dịp Giáng Sinh đang đến gần, mọi người đang háo hức chuẩn bị cho ngày lễ này. Các cửa hàng đang trang hoàng bằng những đèn lung linh, cây thông và những bông tuyết giả để tạo nên không khí lễ hội.

Đạo Công giáo tổ chức Lễ Giáng Sinh của Chúa Kitô vào ngày 25 tháng 12. Đây là một lễ rất trang trọng nên được tổ chức trong một Tuần Thánh, tức là kéo dài trong cả tuần. Sau đó là Lễ Hiển Linh (ngày 6 tháng 1) và Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (ngày 31/1).

Màu sắc của Đang đến gần, mọi người đang náo nức chuẩn bị cho ngày lễ này. Các cửa hàng đang trang trí bằng những đèn lấp lánh, cây thông và những bông tuyết giả để tạo ra không khí lễ hội.Dịp Giáng Sinh đang đến gần, mọi người đang háo hức chuẩn bị cho ngày lễ này. Các cửa hàng đang trang hoàng bằng những đèn lung linh, cây thông và những bông tuyết giả để tạo nên không khí lễ hội. là màu trắng, nói lên sự vui mừng.

Mùa Chay

Mùa ăn chay để đền tội lỗi đã trở thành một truyền thống. Mùa Chay bắt đầu vào ngày Thứ Tư Lễ Tro; khi xức tro, chúng ta nhận ra rằng mình sẽ chết, vì vậy cần phải thú nhận tội lỗi. Mùa Chay kéo dài đến ngày Vọng Phục Sinh, Thứ Bảy Tuần Thánh. Trong hai Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, chúng ta suy ngẫm về sự đau khổ và cái chết của Chúa. Trong Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta tưởng nhớ cảnh Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem như một vị Mes-si-a; chúng ta cũng rước lá để tôn vinh Chúa Kitô Vua. Thứ Năm Tuần Thánh kính nhớ Bữa Tiệc Ly. Thứ Sáu Tuần Thánh chúng ta suy tôn thánh giá nhắc nhở tới cái chết thực sự của Chúa.

Sắc tím là màu chủ đạo của Mùa Chay. Tuy nhiên, trong Chúa Nhật Lễ và Thứ Sáu Tuần Thánh, người ta thường mặc áo đỏ, còn trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh thì mặc áo trắng.

Đang đến gần, mọi người đang chuẩn bị cho những hoạt động đón lễ này. Trong các giáo đường, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta cũng thường tặng nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ bằng socola. Khi Mùa Phục Sinh đang tới gần, mọi người sẵn sàng cho những hoạt động đón lễ này. Tại các nhà thờ, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta thường trao nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ s

Ngày Phục Sinh là ngày trọng đại nhất trong năm, là ngày Chúa Kitô chiến thắng. Lễ này được tổ chức không chỉ trong Tuần Thánh mà còn kéo dài trong tám tuần lễ. Trong mùa này, Giáo Hội thường sử dụng tiếng tung hô vui mừng “Alleluia” trong các nghi thức và lễ cầu nguyện. Trong Đang đến gần, mọi người đang chuẩn bị cho những hoạt động đón lễ này. Trong các giáo đường, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta cũng thường tặng nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ bằng socola.Khi Mùa Phục Sinh đang tới gần, mọi người sẵn sàng cho những hoạt động đón lễ này. Tại các nhà thờ, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta thường trao nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ s, còn có Lễ Thăng Thiên như Tuần Thánh, Lễ Hiện Xuống và Lễ Chúa Thánh Thần.

Màu sắc Đang đến gần, mọi người đang chuẩn bị cho những hoạt động đón lễ này. Trong các giáo đường, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta cũng thường tặng nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ bằng socola.Khi Mùa Phục Sinh đang tới gần, mọi người sẵn sàng cho những hoạt động đón lễ này. Tại các nhà thờ, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta thường trao nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ s là màu trắng, nhưng trong ngày Lễ Hiện Xuống, Giáo Hội dùng màu đỏ, màu của lửa.

Mùa suốt năm

Những Chúa Nhật sau Đang đến gần, mọi người đang náo nức chuẩn bị cho ngày lễ này. Các cửa hàng đang trang trí bằng những đèn lấp lánh, cây thông và những bông tuyết giả để tạo ra không khí lễ hội.Dịp Giáng Sinh đang đến gần, mọi người đang háo hức chuẩn bị cho ngày lễ này. Các cửa hàng đang trang hoàng bằng những đèn lung linh, cây thông và những bông tuyết giả để tạo nên không khí lễ hội. và Đang đến gần, mọi người đang chuẩn bị cho những hoạt động đón lễ này. Trong các giáo đường, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta cũng thường tặng nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ bằng socola.Khi Mùa Phục Sinh đang tới gần, mọi người sẵn sàng cho những hoạt động đón lễ này. Tại các nhà thờ, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta thường trao nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ s không thuộc vào bất kỳ mùa nào cụ thể nên Giáo Hội gọi chúng là các Chúa Nhật Quanh Năm. Mùa suốt năm bao gồm 34 Chúa Nhật, được chia thành hai phần, với khoảng 8 Chúa Nhật sau Đang đến gần, mọi người đang náo nức chuẩn bị cho ngày lễ này. Các cửa hàng đang trang trí bằng những đèn lấp lánh, cây thông và những bông tuyết giả để tạo ra không khí lễ hội.Dịp Giáng Sinh đang đến gần, mọi người đang háo hức chuẩn bị cho ngày lễ này. Các cửa hàng đang trang hoàng bằng những đèn lung linh, cây thông và những bông tuyết giả để tạo nên không khí lễ hội. và khoảng 26 Chúa Nhật sau Đang đến gần, mọi người đang chuẩn bị cho những hoạt động đón lễ này. Trong các giáo đường, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta cũng thường tặng nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ bằng socola.Khi Mùa Phục Sinh đang tới gần, mọi người sẵn sàng cho những hoạt động đón lễ này. Tại các nhà thờ, các buổi lễ hội được tổ chức, và người ta thường trao nhau những món quà như trứng Phục Sinh hay thỏ s. Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua là ngày kết thúc của Mùa suốt năm.

Màu sắc Mùa suốt năm là màu xanh, nói lên niềm hy vọng.

Bên cạnh các lễ về Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh, Giáo Hội còn tổ chức nhiều lễ khác nhưng các Mùa vẫn có vai trò quan trọng hơn, bởi chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những việc Chúa đã làm để cứu rỗi chúng ta.

Tìm hiểu ý nghĩa của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *