Danh sách 10 điều răn của Thiên Chúa trong Kinh Thánh

10 điều răn là những hướng dẫn tốt đẹp nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người, để ai tuân theo và tuân thủ luật pháp của Chúa sẽ nhận được phước lành và hòa bình.

Tầm quan trọng của mười quy tắc

Theo Lời Phật tìm hiểu, Chúa Giê-xu xuất hiện trên thế gian không phải để vi phạm luật pháp mà để thực hiện luật pháp ở mức độ cao hơn.

Bia đá mười điều răn
Bia đá mười điều răn

Cơ đốc nhân cần tuân thủ mười điều răn ?

Khải Huyền 14:12 VIE2010. ”Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là.

Người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.”.

CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC
Sáng-thế Ký 26: 4-5 Ma-thi-ơ 5:19
Xuất Ê-díp-tô Ký 16:28 : Ma-thi-ơ 19:17
Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 6 Giăng 14:15
Thi-thiên 119: 47 Giăng 15:10
Thi-thiên 119: 47 1 Cô-rinh-tô 7:19
Thi-thiên 119: 172 1 Giăng 2: 3
Châm ngôn 7: 2 1 Giăng 5: 2-3
Truyền đạo 12:13 2 Giăng 1: 6
Đa-ni-ên 9: 4 Khải Huyền 14:12
Khải Huyền 22:14

Lời răn của Đức Chúa Trời có tác dụng từ Kinh Cựu Ước cho đến Kinh Tân Ước. Chúng ta là những người theo Đạo Cơ Đốc cần tuân thủ lời răn của Thiên Chúa.

10 điều răn của Thiên Chúa có phải cần cố gắng chăm chỉ không

Chúa Quyển sách luật-pháp này không nên xa miệng bạn, hãy suy ngẫm ngày đêm để cẩn thận tuân thủ tất cả những điều đã được ghi trong đó; bởi vì chỉ như vậy bạn mới có thể thành công trên con đường của mình và được ban phước.

Nếu chúng ta tuân theo các điều răn của Chúa một cách cẩn thận, Chúa sẽ ban phước và đem lại sự hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta.

Bởi sự yêu thương của Chúa Giê-su, ta được an lành và gánh nặng của Chúa nhẹ nhàng hơn bất kỳ vị thần nào khác. Tuy nhiên, ngày nay, một số giáo hội đã truyền bá những giáo lý sai lệch rằng các răn của Chúa là gánh nặng để tách rời chúng ta khỏi Đức Chúa Trời.

Nghĩa vụ 10 răn của Chúa

Dù chúng ta đang sinh sống trong thế giới này, mười điều răn cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn phạm tội giết người, tội tà dâm, trộm cướp… Thì bạn sẽ bị xã hội xem xét và trừng phạt, chưa kể đến việc Thiên Chúa sẽ đánh giá. Vì vậy, không thể phủ nhận rằng những điều răn của Chúa dành cho chúng ta là tốt lành.

Khải Huyền 14:12. Đây là lòng kiên nhẫn của những người tận hiến, là những người tuân thủ các quy tắc của Thiên Chúa và niềm tin vào Chúa Jesus.

CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC
Phục-truyền 11:27 I Giăng 3:22
Thi-thiên 112:1 Giăng 15:10
Phục-truyền 4:40 Khải Huyền 14:12
Phục-truyền 4:40 Khải Huyền 14:13
Phục-truyền 30:16 Khải Huyền 22:14

Không chỉ vậy, khi bạn tuân thủ các quy tắc của Chúa, Chúa sẽ ban cho bạn sự sống vĩnh viễn cho những ai hạnh phúc tuân thủ các quy tắc của Đức Chúa Trời. Điều này là kế hoạch của Ngài – trở thành giống Ngài bằng cách tuân thủ các quy tắc của Ngài một cách tôn kính và sau đó được sống mãi mãi như con của Ngài!

Phân tích 10 quy tắc

Điều răn Do Thái Anh giáo Chính Thống Công giáo Tin Lành
Ta là Thiên Chúa của ngươi 1 lời đầu 1 1 lời đầu
Ngươi chớ có các thần khác. 2 1 1
Ngươi chớ làm tượng chạm 2 2 2
Chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi 3 3 3 2 3
Ngươi phải giữ ngày Sabát 4 4 4 3 4
Tôn kính cha mẹ 5 5 5 4 5
Ngươi chớ giết người. 6 6 6 5 6
Ngươi chớ phạm tội tà-dâm. 7 7 7 6 7
Ngươi chớ trộm-cướp 8 8 8 7 8
Ngươi chớ nói chứng dối 9 9 9 8 9
Ngươi không được chiếm đoạt vợ của người khác 10 10 10 9 10

Câu hỏi về mười răn.

Câu hỏi về mười răn.

Chúa Giêsu có giữ 10 điều răn?

”Đừng nghĩ rằng chúng ta đến để vi phạm luật pháp Mô-se và lời dạy của các nhà tiên tri. Chúng ta đến không phải để vi phạm, mà để hoàn thành những gì luật pháp và các nhà tiên tri nói…”- Ma-thi-ơ 5: 17-19.

Chúng ta cần tuân thủ điều răn, quy định của Chúa theo cách tôn kính nhất. Điều này có nghĩa là chúng ta phải tuân thủ những quy định này bằng tất cả lòng trung thành, tinh thần và hành động cụ thể. Không chỉ là về bề ngoài như những người theo Đạo Do Thái.

Các sứ đồ có giữ mười điều răn?

”Ấy vậy, luật-pháp là thánh, điều-răn cũng là thánh, công-bình và tốt-lành”- Rôma 7:12, 14 .

Chúng ta không nên tuân theo quy tắc pháp lý chỉ bên ngoài như những người giả tạo, mà phải tuân theo quy tắc pháp lý dựa trên lương tâm theo Linh Thánh của Đức Chúa Trời.

Nguyên nhân không phải do quy định pháp lý là thừa, mà là do sự yếu ớt của chúng ta. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa, chúng ta có thể vượt qua trở ngại đó bằng cách đặt quy định pháp lý vào lòng và tâm trí khi chúng ta chăm chỉ học tập và cố gắng tuân thủ quy định pháp lý của Ngài (Hê-bơ-rơ 8: 8-10). Đây là trọng tâm của Ước mới.

Điều răn có phải là gánh nặng?

Chúa Quyển sách luật-pháp này không nên xa miệng bạn, hãy suy ngẫm ngày đêm để cẩn thận tuân thủ tất cả những điều đã được ghi trong đó; bởi vì chỉ như vậy bạn mới có thể thành công trên con đường của mình và được ban phước.

Nếu chúng ta tuân theo các điều răn của Chúa một cách cẩn thận, Chúa sẽ ban phước và đem lại sự hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta.

Bởi sự yêu thương của Chúa Giê-su, ta được an lành và gánh nặng của Chúa nhẹ nhàng hơn bất kỳ vị thần nào khác. Tuy nhiên, ngày nay, một số giáo hội đã truyền bá những giáo lý sai lệch rằng các răn của Chúa là gánh nặng để tách rời chúng ta khỏi Đức Chúa Trời.

Có thể bạn quan tâm: Tổng quan về Giáo hội Mặc Môn (Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky-tô)

Quan niệm sai về mười điều răn.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *