Có sự sống vĩnh cửu không?

Theo Lời Phật tìm hiểu, Kinh Thánh tường trình rõ ràng con đường đến cuộc sống vĩnh cửu. Đầu tiên, chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Thượng Đế: “Tất cả chúng ta đều đã phạm tội, bị mất đi sự vinh quang của Thượng Đế.” (Rô Ma 3:23). Tất cả chúng ta đã làm những việc không được Thượng Đế sự, những việc đó khiến chúng ta xứng đáng với hình phạt. Vì tất cả tội lỗi của chúng ta đều xoay quanh việc chống lại Đấng Thượng Đế vĩnh cửu, chỉ một án phạt suốt đời là đủ. “Tiền công của tội là sự chết, nhưng món quà của Thượng Đế là sự sống vĩnh cửu qua Chúa Giêsu Kitô Cứu Chúa chúng ta.” (Rô Ma 6:23).

Có sự sống vĩnh cửu không?

Tuy nhiên, Giê Xu Christ, Con của Thượng Đế hằng sống và Đấng vô tội (I Phi-e-rơ 2:22), đã trở thành một người để trả giá thay cho chúng ta, chịu án phạt đáng nhận của chúng ta trên cây thập tự (Giăng 19:31-42) (II Cô-rinh-tô 5:21). Trong hành động đầy tình yêu thương của Ngài, Giê Xu đã chết vì chúng ta khi chúng ta còn là những tội nhân (Rô Ma 5:8), nhưng ba ngày sau đó Ngài sống lại khỏi sự chết để chứng minh rằng Chúa thắng hơn sự chết và tội lỗi (I Cô-rinh-tô 15:1-4). Nhờ vào sự sống lại của Chúa Giê Xu Christ khỏi sự chết, Chúa đã ban cho chúng ta hy vọng sống mới (I Phi-e-rơ 1:3).

Vì niềm tin, chúng ta phải từ bỏ tội lỗi và đến với Đấng Christ để được cứu rỗi (Công vụ 3:19). Nếu chúng ta đặt niềm tin của mình vào Chúa, tin tưởng rằng sự chết trên thập tự giá của Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ được tha thứ và hứa cho một cuộc sống vĩnh cửu trong Thiên đàng. “Vì Thượng Đế yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để ai tin vào Con ấy sẽ không bị phế trừ mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) “Nếu bạn xưng rằng ‘Giê Xu là Chúa’ và tin rằng Thượng Đế đã làm cho Ngài sống lại từ trong sự chết, bạn sẽ được cứu.” (Rô Ma 10:9). Chỉ có niềm tin vào công tác hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá là con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh cửu. “Vì nhờ ân điển mà bạn được cứu, không phải do công lao của bạn, nhưng qua niềm tin. Điều này là món quà của Thượng Đế, không phải do việc làm để không ai tự hào.” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Tìm hiểu ý nghĩa của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Nếu bạn muốn chấp nhận Chúa Giê Xu Christ làm Cứu Chúa của mình, lời cầu nguyện này là cách thể hiện niềm tin đơn giản của bạn với Thượng Đế và cảm tạ Ngài vì đã ban cho bạn sự cứu rỗi. ” Chúa cao cả ơi, tôi biết tôi là kẻ có tội chống lại Ngài và xứng đáng phải chịu hình phạt. Nhưng Chúa Giê Xu đã đền tội thay cho tôi, nhờ đó thông qua đức tin tôi được tha thứ. Tôi xin từ bỏ tội lỗi và tín thác vào Ngài để được cứu rỗi. Cảm ơn Chúa vì sự tha thứ và ân điển kỳ diệu của Ngài. Đó là món quà của sự sống đời đời! A-men! (Hãy nhớ rằng, nói lời cầu nguyện này hoặc bất kỳ lời cầu nguyện khác cũng không thể cứu bạn. Chỉ có tin vào Chúa Christ mới có thể cứu bạn khỏi tội).

Bạn đã quyết định tin tưởng vào Đấng Christ dựa trên những gì đã đọc chưa? Nếu đúng vậy, hãy bấm vào nút bên dưới: ”Hôm nay tôi chấp nhận tin vào Đấng Christ”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *