Cơ cấu tổ chức và danh mục giáo phẩm của đạo Tin Lành

Theo Lời Phật tìm hiểu, Đạo Tin Lành tập trung vào việc thành lập các giáo hội độc lập, tuân theo các hình thức và phong cách khác nhau tùy thuộc vào từng hệ phái hay quốc gia khác nhau.

Trong đạo Tin lành cũng có hàng giáo phẩm để lo công việc hoạt động mục vụ và để ”hầu việc Chúa”.

Về cấu trúc tổ chức của giáo phái Tin Lành

Trong tôn giáo Tin lành, tổ chức Giáo hội được thiết lập theo hướng các phái Tin lành đa số ủng hộ việc giao quyền tự trị cho các Giáo hội quốc gia. Các Giáo hội quốc gia này lại cấp quyền tự lập, tự trị và tự duy trì cho các Hội thánh cơ sở. Các cấp Giáo hội cao hơn sẽ được thành lập dựa trên điều kiện và tình hình thực tế. Thậm chí, trong một số phái Tin lành, tín đồ được tự do lựa chọn rời khỏi phái này để tham gia vào các phái khác hoặc đứng độc lập.

Lãnh đạo Tổng hội của các phái Tin lành không cần phải là giáo sĩ như trong đạo Công giáo, mà còn có thể có tín đồ tham gia. Việc bầu cử lãnh đạo Tổng hội được thực hiện dân chủ và lãnh đạo hoạt động theo từng nhiệm kỳ. Hầu hết các phái Tin lành tổ chức bầu cử lãnh đạo thông qua bầu trực tiếp hoặc phiếu kín.

Đại hội các cấp của Giáo hội (hội đồng ở chi hội; Đại hội đồng ở cấp trên) đóng vai trò rất quan trọng trong quyết định hoạt động tôn giáo và xã hội, cũng như thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự và lề lối làm việc của giáo hội. Thành phần tham gia Đại hội đồng bao gồm Mục sư, Truyền đạo và đại biểu tín đồ được bầu từ các chi hội cơ sở theo quy chế và số lượng được quy định. Thời gian nhiệm kỳ của Đại hội đồng phụ thuộc vào từng hệ phái, có thể kéo dài trong 03 hoặc 05 năm.

Bên cạnh Hội đồng (ở cấp cơ sở) và Đại hội đồng (ở cấp Trung ương Giáo hội), các tín đồ Tin lành còn duy trì hình thức sinh hoạt Bồi linh (hay còn gọi là linh tu) dành cho các chức vụ trong hàng giáo phẩm nhằm nâng cao trình độ thần học và “tăng cường đời sống tinh thần”.

Về các sản phẩm tôn giáo của Tin Lành

Đạo Tin lành cũng có bán hàng giáo phẩm như đạo Công giáo. Các sản phẩm này bao gồm 02 chức danh: Mục sư (theo kinh thánh) và Truyền đạo (hay còn được gọi là giảng sư) dưới Mục sư. Một số phái của Đạo Tin lành như Trưởng lão, Giám lý, Cơ dốc phục lâm tiếp tục duy trì chức vụ Giám mục.

Trong danh mục sách giáo phái của Tin lành, chủ yếu là các nam giới, tuy nhiên một số nhóm cũng tuyển dụng nữ giới vào chức vụ. Hầu hết các nhóm Tin lành đào tạo vợ của Mục sư để trở thành Truyền giáo viên để hỗ trợ cho công việc của chồng.

Sản phẩm giáo lý của đạo Tin lành không giống như sản phẩm giáo lý của đạo Công giáo về đời sống độc thân. Các hoạt động tôn giáo, truyền bá của đạo Tin lành đều khuyến khích việc kết hôn và xây dựng gia đình. Các trưởng lão, nhà truyền giáo của các hệ phái Tin lành là những tín đồ bình thường được tuyển chọn và đào tạo theo khả năng của từng tổ chức, hệ phái. Sau khi hoàn thành khoá học, các học viên phải trải qua giai đoạn thực tập trước khi được bổ nhiệm làm trưởng lão; sau khi giữ chức trưởng lão đủ thời gian và đạt đủ tiêu chuẩn mới được phong chức Mục sư.

Quy trình phong chức Mục sư tại Giáo hội được thực hiện theo quy định riêng của Hội đồng có thẩm quyền. Một số giáo phái Tin lành áp dụng quy định bầu cử Mục sư hoạt động trong một thời gian nhất định. Hoạt động Truyền đạo của Mục sư trong giáo phái Tin lành được giám sát bởi tín đồ. Nhiều giáo phái cho phép tín đồ bỏ phiếu tín nhiệm Mục sư, Truyền đạo tại hội đồng của giáo đường. Nếu Mục sư, Truyền đạo không đủ uy tín thì sẽ không được phân công quản nhiệm giáo đường.

Tìm hiểu thêm: Những quy định cấm kỵ trong Đạo Tin Lành vào dịp lễ Giáng sinh

Các Mục sư, Truyền đạo quản nhiệm hội thánh cơ sở được xem là “người chăm sóc” nhưng không có quyền hành từ Thiên Chúa, có nghĩa là không thể ban phước hay tha tội cho tín đồ, cũng không phải là cầu nối trung gian giữa tín đồ và Đấng Thiêng Liêng. Do đó, vai trò của giáo sĩ đạo Tin lành đối với tín đồ không tuyệt đối như giáo sĩ của đạo Công giáo.

Tìm hiểu cho thấy hệ thống tổ chức của đạo Tin lành ít phức tạp hơn so với đạo Công giáo và cấu trúc giáo phẩm cũng đơn giản hơn. Vì vậy, đạo Tin lành đang trở thành một tôn giáo linh hoạt và thích nghi tốt trong cuộc sống.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *