Câu nói về tình yêu thương trong Kinh thánh để tâm hồn được an nhiên

Theo Lời Phật tim hiểu, vì Thiên Chúa yêu thương thế gian nên đó chỉ là một trong nhiều trích dẫn về tình yêu trong Kinh Thánh, để chúng ta cảm nhận rõ hơn tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.

Những câu nói về tình yêu trong Kinh thánh nuôi dưỡng tinh thần của chúng ta

Index.

  • Một câu nói về tình yêu được trích từ Kinh thánh. Agapé là khái niệm về tình yêu được Chúa giảng dạy trong Kinh thánh.
  • 2 Những câu kinh thánh về tình yêu.
  • 3 Những câu nói về tình yêu trong Kinh thánh cho một cặp vợ chồng.
  • 4 Những cụm từ chỉ tình yêu đôi lứa.

Tình yêu được định nghĩa là sự tận tâm hoặc sự nhân ái, trung thành và khoan dung mà chúng ta có đối với một người khác. Tình yêu có nguồn gốc từ Lời Chúa.

Trong ngôn ngữ Do Thái, khái niệm tình yêu liên quan đến giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Kinh Thánh còn sử dụng từ ahahah để chỉ tình yêu của con người cho chính mình hoặc tình yêu đối với người khác.

Giê-rê-mi 31:3

3 Đức Giê-hô-va đã tỏ mình ra với tôi từ lâu và phán rằng: Với tình yêu thương đời đời (ahavah), ta đã yêu ngươi (chesed); do đó, tôi đã kéo dài lòng thương xót của tôi cho bạn.

Trong thời kỳ của Chúa Giê-su, với sự ảnh hưởng của người Hy Lạp và văn hóa của họ tại Y-sơ-ra-ên, có ba từ được sử dụng để miêu tả tình yêu. Từ đầu tiên là eros, liên quan đến tình yêu đầy cảm xúc hoặc tình dục. Tuy nhiên, từ này không xuất hiện trong Kinh thánh.

Thuật ngữ thứ hai là phileo liên quan đến tình cảm mà một người có thể cảm nhận đối với người khác. Đó là tình yêu thương hiếu thảo dành cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Nó liên quan đến một tình yêu ngọt ngào và dịu dàng. Loại tình yêu này được sử dụng để miêu tả tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho Chúa Giê-su và các môn đồ của Ngài. Trong những thời điểm khó khăn, hãy nhớ rằng chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vậy, mời các bạn đọc bài viết sau có tựa đề “Những câu động viên trong những thời điểm khó khăn”.

Những câu nói về tình yêu trong Kinh thánh nuôi dưỡng tinh thần của chúng ta

Giăng 5:20

20 Vì Cha yêu Con, chỉ cho Con mọi việc con làm; và những tác phẩm vĩ đại hơn những tác phẩm này sẽ cho anh ta thấy, để bạn ngạc nhiên.

Giăng 16:27

27 vì chính Cha yêu thương các ngươi, vì các ngươi đã yêu ta, và tin rằng ta đến từ Đức Chúa Trời.

Trong tình huống Kinh thánh, khi Chúa Giê-su hỏi Phi-e-rơ về tình yêu mà ông dành cho Ngài, điều đó ám chỉ tới một tình yêu sâu sắc hơn và được biểu hiện bằng từ agapao (tức là agapé).

Từ này chỉ được sử dụng để miêu tả tình yêu mà tín đồ dành cho Đức Chúa Trời. Đó là một tình yêu vô điều kiện đối với Chúa. Trong thời của Chúa Giê-su, nó được sử dụng để thay thế cho từ phileo để miêu tả tình yêu của Đức Chúa Trời Cha dành cho Chúa Giê-su (theo Giăng 3:35). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với Cha được dành cho một đứa con đặc biệt tin Chúa (theo Giăng 14:21), và tình yêu thương của Chúa Giê-su dành cho một môn đồ (theo Giăng 13:23).

Những câu nói về tình yêu trong Kinh thánh nuôi dưỡng tinh thần của chúng ta

Giăng 21: 15-17

15 Khi họ ăn xong, Chúa Giê-su nói với Si-môn Phi-e-rơ: Si-môn, con ông Giô-na, con có yêu ta hơn những điều này không? Anh ta đáp: Vâng, thưa Chúa; Bạn biết là tôi yêu bạn. Anh ta nói với anh ta: Hãy cho cừu non của tôi ăn.

16 Người nói với anh lần thứ hai: Si-môn, con ông Giô-na, con có yêu ta không? Phi-e-rơ trả lời: Vâng, thưa Chúa; Bạn biết là tôi yêu bạn. Anh ta nói với anh ta: Hãy chăn cừu của tôi.

17 Người nói với anh lần thứ ba: Si-môn, con ông Giô-na, con có yêu ta không? Pedro rất buồn vì tôi đã nói với anh ấy lần thứ ba: Anh có yêu em không? và anh ta trả lời anh ta: Lạy Chúa, Chúa biết tất cả mọi điều; Bạn biết là tôi yêu bạn. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên của Ta.

Nhiều câu trích dẫn về tình yêu trong Kinh Thánh cho thấy rằng cảm giác này là trọng tâm của Đức Chúa Trời.

Những câu nói về tình yêu trong Kinh thánh nuôi dưỡng tinh thần của chúng ta

Trích dẫn từ Kinh thánh về tình yêu của Chúa.

Tình yêu có đối tượng là Thượng đế, người đại diện cho nguồn gốc và động lực của cảm xúc đó. Tình yêu trong Kinh thánh liên quan đến tinh thần chứ không phải vật chất. Theo Kinh Thánh, tình yêu thương là quả của Chúa Thánh Thần và không liên quan đến những thứ thuộc thế gian này, mà chỉ liên quan đến tình yêu thương trong tinh thần.

Ga-la-ti 5:22

22 Nhưng trái của Thánh Linh là tình yêu, niềm vui, hòa bình, sự kiên nhẫn, lòng tốt, sự tốt lành, đức tin,

1 Giăng 2: 15-16

15 Không yêu thế giới, cũng không yêu những thứ có trên thế giới. Nếu ai yêu thế gian, tình yêu của Cha không ở trong người ấy.

16 Bởi vì mọi sự trên thế gian, sự thèm muốn của xác thịt, sự thèm muốn của đôi mắt và sự kiêu hãnh của đời sống, không đến từ Cha, nhưng đến từ thế gian.

Theo Lời Chúa, cách thể hiện tình yêu thương tối đa mà Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy chúng ta là:.

Giăng 13:34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: đó là anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu bạn, rằng bạn cũng yêu nhau.

citas-bíblicas-de-amor-de-Dios 6

Các câu thần kinh về tình yêu của Thiên Chúa: Tình yêu vô điều kiện.

Theo Kinh thánh, các đặc điểm của tình yêu agapé là những điều được Sứ đồ Phao-lô mô tả:.

1 Cô-rinh-tô 13: 4-8

4 Tình yêu là sự chịu đựng lâu dài, đó là sự nhân hậu; tình yêu không đố kỵ, tình yêu không khoe khoang, không bồng bột;

5 anh ta không làm bất cứ điều gì không đúng, không mưu cầu riêng, không cáu gắt, không thù hận;

6 một người không thích sự bất công, nhưng một người thích sự thật.

7 Anh ấy chịu đựng mọi thứ, tin tưởng mọi thứ, hy vọng mọi thứ, ủng hộ mọi thứ.

8 Tình yêu không bao giờ ngừng hiện hữu; nhưng những lời tiên tri sẽ chấm dứt, tiếng lạ sẽ chấm dứt, và khoa học sẽ chấm dứt.

Dựa trên các đặc điểm này, chúng ta có thể thấy rằng trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời đã tiết lộ tình yêu thương sâu sắc – agape. Điều đáng chú ý đầu tiên là loại tình yêu này được xây dựng trên tinh thần và có khả năng tồn tại lâu dài. Điều này có nghĩa là tình yêu không hề có ý định trả thù hay trả đũa.

Anh ta cũng chia sẻ rằng tình yêu là một sự tốt đẹp. Đó có nghĩa là tình yêu này là có ích, dễ chịu, nhân từ và đạo đức. Đó là một loại tình yêu được thể hiện với người khác. Ngoài ra, đó cho chúng ta biết rằng đó không phải là tình yêu đố kỵ hay ghen ghét mà không phải là của anh ta.

Dựa theo lời dạy tình yêu trong Kinh thánh của Đức Chúa Trời, tình yêu không phải là việc khoe khoang, hay nói cách khác là không được phóng đại. Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp cho bạn đường dẫn sau sẽ giúp bạn đọc về cụm từ tình yêu trong Cơ đốc giáo.

Agapé là từ tiếng Hy Lạp trong Kinh thánh của Chúa, được dùng để chỉ tình yêu vô điều kiện, tình yêu cao cả và thánh thiện. Đây là một trong những giá trị đạo đức quan trọng nhất trong đời sống tín hữu và là cách thể hiện sự yêu thương của Chúa đối với con người.

1 Cô-rinh-tô 8:1

Đối với những gì hy sinh cho thần tượng, chúng tôi biết rằng chúng tôi đều có kiến ​​thức. Kiến thức tăng vọt, nhưng tình yêu vẫn phù hợp.

Phi-líp 2: 3

3 Không làm gì vì tranh chấp hoặc vì tự hào; thay vì khiêm nhường, mỗi người coi trọng những người khác như cao hơn mình;

Sau đó, nó cho chúng ta biết rằng tình yêu agapé không thể hiện một cách không phù hợp. Tất nhiên, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta không nên thể hiện cảm xúc của mình một cách không thích hợp.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22

22 Kiềm chế khỏi tất cả các loại điều ác.

Phi-líp 2: 20-21

20 Chà, tôi không có cùng tinh thần với anh ấy, và anh ấy rất chân thành quan tâm đến bạn.

21 Bởi vì mọi người đều tìm kiếm của riêng mình, không phải những gì thuộc về Chúa Giê Su Ky Tô.

Với mình, một tính cách khác của tình yêu agapé là nó không dễ bị kích động. Nói cách khác, tình yêu tinh thần không dễ tức giận hay giận dữ. Một ví dụ về tính cách này là khi Chúa Giê-xu Christ của chúng ta, ngay cả khi bị đóng đinh không có lý do, Ngài không tìm cách trả thù, cũng không biểu lộ cử chỉ giận dữ (Giăng 18:23).

Agapé là từ tiếng Hy Lạp trong Kinh thánh của Chúa, được dùng để chỉ tình yêu vô điều kiện, tình yêu cao cả và thánh thiện. Đây là một trong những giá trị đạo đức quan trọng nhất trong đời sống tín hữu và là cách thể hiện sự yêu thương của Chúa đối với con người.

Lu-ca 23:34

34 Và Chúa Giêsu nói: Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì. Và họ chia quần áo của họ cho nhau, đúc rất nhiều.

Tình yêu trong tâm hồn bỏ qua sự tổn thương, không căm hận, không coi trọng những hành động xấu xa mà người khác gây ra.

Châm ngôn 17:9

9 Người che đậy lỗi lầm tìm kiếm tình bạn;

Nhưng người truyền bá nó lại dành một người bạn.

Châm ngôn 19:11

11 Sự tỉnh táo của con người ngăn chặn cơn thịnh nộ của anh ta,

Và danh dự của anh ta là coi nhẹ hành vi phạm tội.

Ê-phê-sô 5:11

11 Và đừng tham gia vào những công việc thiếu sáng suốt của bóng tối, mà hãy quở trách chúng;

Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô đã nói với chúng ta rằng tình yêu không thể tồn tại lâu dài nếu không được xây dựng từ sự công bằng và thật thà. Nói cách khác, tình yêu sẽ đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống (1 Cô-rinh-tô 13: 6; Cô-lô-se 3: 12-16).

Agapé là từ tiếng Hy Lạp trong Kinh thánh của Chúa, được dùng để chỉ tình yêu vô điều kiện, tình yêu cao cả và thánh thiện. Đây là một trong những giá trị đạo đức quan trọng nhất trong đời sống tín hữu và là cách thể hiện sự yêu thương của Chúa đối với con người.

Những đoạn văn thánh về tình ái

Bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số câu trích dẫn trong Kinh thánh về lòng yêu thương của Đức Chúa Trời (Ê-sai 43: 4; 49: 15-16; Giăng 15:12; 15:13; Châm ngôn 3: 3-4; Rô-ma 12: 9-10; 13: 8; Thi thiên 143: 8):.

Giăng 3:16

16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.

1 Cô-rinh-tô 13:2

2 Và nếu tôi có lời tiên tri, và hiểu mọi điều bí ẩn và mọi khoa học, và nếu tôi có tất cả niềm tin, theo cách mà tôi di chuyển các ngọn núi, và tôi không có tình yêu, thì tôi chẳng là gì cả.

1 Cô-rinh-tô 16:14

14 Hãy để tất cả mọi thứ của bạn được thực hiện với tình yêu.

1 Cô-rinh-tô 2:9

9 Thay vào đó, như nó được viết:

Những điều mà mắt không nhìn thấy, tai cũng không nghe thấy,

Họ đã không sống lại trong trái tim của con người,

Chúng là những gì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài.

1 Giăng 3: 1

Hãy xem Cha đã ban cho chúng ta tình yêu nào, để chúng ta được gọi là con Thiên Chúa; Đây là lý do tại sao thế giới không biết chúng ta, bởi vì nó không biết anh ta.

Những câu kinh thánh về tình yêu đầy sâu sắc và ý nghĩa, nói về tình yêu của con người với Thiên Chúa, tình yêu của vợ chồng, tình yêu thương giữa nhân loại và cả tình yêu vô điều kiện của Chúa đối với con người.

1 Giăng 4: 12

12 Không ai đã từng nhìn thấy Chúa. Nếu chúng ta yêu nhau, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài đã được trọn vẹn trong chúng ta.

1 Giăng 4: 16

16 Và chúng tôi đã biết và tin vào tình yêu mà Chúa dành cho chúng tôi. Chúa là tình yêu; ai sống trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

1 Giăng 4: 19

19 Chúng tôi yêu anh ấy, bởi vì anh ấy yêu chúng tôi lần đầu tiên.

1 Giăng 4: 20

20 Nếu ai nói: Tôi yêu Chúa, và ghét anh trai mình, thì người đó là kẻ nói dối. Ai không yêu anh em mình đã thấy, thì làm sao yêu Đức Chúa Trời người mình chưa thấy?

1 Phi-e-rơ 4: 8

8 Và trên hết, hãy có tình yêu thương nhiệt thành dành cho nhau; vì tình yêu sẽ che lấp muôn vàn tội lỗi.

Những câu kinh thánh về tình yêu đầy sâu sắc và ý nghĩa, nói về tình yêu của con người với Thiên Chúa, tình yêu của vợ chồng, tình yêu thương giữa nhân loại và cả tình yêu vô điều kiện của Chúa đối với con người.

2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:5

5 Và Chúa hướng lòng bạn đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự kiên nhẫn của Đấng Christ.

Cô-lô-se 3: 14

14 Và trên tất cả những điều này, hãy ăn mặc trong tình yêu, đó là sự gắn kết hoàn hảo.

Ê-phê-sô 3: 16-17

16 hầu cho anh em, tùy theo sự giàu sang vinh hiển của Ngài, để được Thần Khí Ngài củng cố quyền năng trong người bên trong; 17 để Đấng Christ có thể ở trong lòng bạn bởi đức tin, để tình yêu bắt rễ và nền tảng,

Ê-phê-sô 4:2

2 bằng tất cả sự khiêm nhường và nhu mì, kiên nhẫn mang nhau trong tình yêu thương,

Những câu kinh thánh về tình yêu đầy sâu sắc và ý nghĩa, nói về tình yêu của con người với Thiên Chúa, tình yêu của vợ chồng, tình yêu thương giữa nhân loại và cả tình yêu vô điều kiện của Chúa đối với con người.

Biểu hiện cao nhất của tình yêu thương của Đức Chúa Trời là trên thập tự giá.

Các lời nói về mối tình trong Kinh Thánh dành cho một đôi vợ chồng.

Từ khi Thượng đế sáng lập thế giới, Người đã tạo ra hôn nhân như một quyền lực thiêng liêng. Người đã sáng lập nam và nữ để sống trong sự đồng hành thánh thiện và trở thành một cặp đôi. Để hoàn thành mục đích đó, nhiều người bạn của chúng ta đã kết hôn và thường không có dấu ngoặc kép trong Kinh Thánh Tình yêu để hướng dẫn. Vì vậy, trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy những câu nói hay nhất về hạnh phúc và thông điệp hôn nhân hòa hợp để chúc mừng và chúc phúc.

Ma-thi-ơ 19: 4-6

4 Ngài trả lời rằng: Các ngươi đã không đọc rằng Ngài đã tạo ra chúng lúc ban đầu đã biến chúng thành nam và nữ sao?

5 và nói: Vì lý do này mà một người nam sẽ lìa cha mẹ, mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở thành một thịt?

6 Vì vậy, không còn hai, mà là một thịt; do đó, những gì Thiên Chúa tham gia, con người không tách rời.

Sáng thế ký 2: 22-24

22 Và từ chiếc xương sườn mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy của người nam, Ngài làm người nữ và đem cô ta cho người nam.

23 Sau đó, Adam nói: Đây là xương của xương và thịt của tôi; Cái này sẽ được gọi là Varona, vì nó được lấy từ người đàn ông.

24 Vì vậy, một người nam sẽ lìa cha mẹ và hiệp nhất với vợ mình, và họ sẽ trở thành một thịt.

Trong Kinh thánh có những câu nói về tình yêu rất ý nghĩa cho một cặp vợ chồng, như

1 Giăng 4: 8

8 Ai không yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; bởi vì Chúa là tình yêu.

1 Cô-rinh-tô 13:13

13 Và bây giờ niềm tin, hy vọng và tình yêu vẫn còn, ba điều này; Nhưng điều vĩ đại nhất trong số này là tình yêu.

1 Cô-rinh-tô 13: 4-7

4 Tình yêu là kiên nhẫn và tốt bụng. Yêu không ghen. Tình yêu không hào nhoáng, và không kiêu ngạo. 5 Nó không phải là vô hình, cũng không phải là tự tìm kiếm. Anh ta không cáu kỉnh, cũng không kể tội ác. 6 Anh ta không vui mừng trước sự bất công, nhưng vui mừng trong sự thật. 7 Anh ấy chịu đựng mọi thứ, tin tưởng mọi thứ, hy vọng mọi thứ, ủng hộ mọi thứ.

Truyền đạo 4: 9-12

9 Hai người tốt hơn một mình, bởi vì họ có phần thưởng tốt hơn cho công việc của họ. 10 Bởi vì nếu họ ngã, người sẽ nâng bạn đời của mình lên. Nhưng khốn cho kẻ ngã khi không có người khác nâng! 11 Ngoài ra nếu hai người ngủ cùng nhau, họ sẽ giữ ấm cho nhau. Nhưng làm thế nào ta có thể giữ ấm cho mình? 12 Và nếu một người bị ai đó tấn công, nếu có hai người, họ sẽ thắng anh ta. Và một chuỗi ba không sớm bị đứt.

Ruth 1: 16

16 Ru-tơ trả lời: Đừng cầu xin tôi bỏ anh em và tách mình ra khỏi anh em; bởi vì bất cứ nơi nào bạn đi, tôi sẽ đi, và bất cứ nơi nào bạn sống, tôi sẽ sống. Dân của bạn sẽ là dân của tôi, và Chúa của bạn là Thiên Chúa của tôi.

Trong Kinh thánh có những câu nói về tình yêu rất ý nghĩa cho một cặp vợ chồng, như

Ê-phê-sô 3:19

19 và biết tình yêu thương của Đấng Christ, vượt quá mọi sự hiểu biết, hầu cho bạn được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.

2 Cô-rinh-tô 6:14

14 Đừng bị chế nhạo một cách bất bình đẳng với những người không tin Chúa; bởi vì tình bạn thân thiết có gì bất công? Và ánh sáng có sự hiệp thông nào với bóng tối?

Ê-phê-sô 5:31

31 Vì lý do này, một người đàn ông sẽ rời bỏ cha mẹ mình và kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở thành một xương.

Rô-ma 13: 10

10 Tình yêu thương không làm hại người lân cận của bạn; do đó, tình yêu là sự thực hiện quy luật.

Trong Kinh thánh có những câu nói về tình yêu rất ý nghĩa cho một cặp vợ chồng, như

Cô-lô-se 3: 18-19

18 Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng mình, như là sự phù hợp trong Chúa.

19 Các ông chồng hãy yêu thương vợ và đừng gay gắt với họ.

Hê-bơ-rơ 13:4

4 Hôn nhân là danh dự trong tất cả, và giường không bị hư hỏng; Nhưng những kẻ giả mạo và kẻ ngoại tình, Đức Chúa Trời sẽ phán xét.

Ê-phê-sô 5: 22-25

22 Phụ nữ đã kết hôn phải chịu chồng của mình, như với Chúa;

23 vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh, tức là thân thể của cô ấy, và Ngài là Đấng Cứu Rỗi của cô ấy.

24 Vì vậy, hội thánh tuân theo Đấng Christ, thì phụ nữ đã kết hôn với chồng trong mọi việc cũng vậy.

25 Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh và hiến thân vì cô ấy

Trong Kinh thánh có những câu nói về tình yêu rất ý nghĩa cho một cặp vợ chồng, như

Bài hát 4: 7

7 Bạn đều đẹp, bạn của tôi,

Và trong bạn không có vết nhơ.

1 Phi-e-rơ 4: 7

7 Tương tự như vậy, các ông chồng hãy sống với họ một cách khôn ngoan, tôn vinh người phụ nữ như một chiếc bình mỏng manh nhất, và như những người thừa kế chung ân sủng của cuộc sống, để những lời cầu nguyện của bạn không bị cản trở.

Trong Kinh thánh có những câu nói về tình yêu rất ý nghĩa cho một cặp vợ chồng, như

Những cụm từ miêu tả tình cảm của đôi tình nhân

Dưới đây là một số cụm từ yêu thương mà bạn có thể phát âm trong khoảnh khắc kỷ niệm hôn nhân.

“Tình yêu đời người trải qua ba giai đoạn: mong muốn, kỷ niệm và ghi nhớ. Hôm nay chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm, mong rằng họ sẽ luôn nhớ đến người phụ nữ này trong suốt cuộc đời còn lại.”

”Ước gì cuộc hôn nhân của họ là sự kết hợp của cơ thể họ trong một linh hồn duy nhất”.

“Hãy nhớ rằng tình yêu không phải là để tìm kiếm người hoàn hảo, mà là sự lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời dù người đó có phạm lỗi.”

“Tại đây hôm nay, chúng ta có thể tưởng nhớ các dự án của A và B: hôn lễ và những người bạn.”

”Họ đã cố gắng để lắng nghe trái tim của họ và số phận sẽ làm phần của nó”.

“Cuộc hành trình tuyệt vời này mà chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay đã bắt đầu với lời khẳng định ‘Nếu có tôi muốn, hãy cổ vũ cho điều đó’.”

”Con đường mà bạn đang bắt đầu ngày hôm nay sẽ rất xứng đáng nếu bạn cùng nhau bước đi”.

“Hãy ghi nhớ rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ phụ thuộc vào những chi tiết nhỏ đầy tình cảm và lòng tin.”

”Rất nhiều lục địa, nhiều đại dương, và việc bạn trùng hợp có nghĩa là chúng là của nhau”.

Chúng ta hãy biết ơn tình yêu của Thiên Chúa, tôn vinh sự cao quý và tình yêu của Ngài. Vì thế, chúng tôi để lại cho bạn các tài liệu âm thanh và hình ảnh liên quan đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *