Bí Tích Thánh Thể trong Đạo Công Giáo

Thánh Thể là gì?

Đó là lễ hy sinh. Chúa Giêsu thật sự hiện diện dưới dạng bánh rượu, nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, giúp chúng ta trở nên giống Ngài và kết nối chúng ta trong tình yêu Thiên Chúa.

Tại sao Chúa Giêsu ban cho chúng ta Thánh Thể?

Theo Lời Phật tìm hiểu, bởi vì Chúa muốn ở bên cạnh chúng ta suốt cả cuộc đời cho đến khi kết thúc thế giới, để đem lại sự an ủi, đưa đến năng lượng và giúp chúng ta trở thành những người thánh thiện.

Thánh Thể khác với các bí tích khác ở chỗ nào?

Bí tích này khác với bí tích khác ở chỗ Chúa Giêsu thật sự hiện diện đầy đủ với hai bản tính là Thiên Chúa và con người, trong khi các bí tích khác Chúa Giêsu chỉ hiện diện bằng quyền năng và ân sủng.

Chất thể của bí tích Thánh Thể là gì?

Là rượu, bánh và nước.

Mô thể của bí tích Thánh Thể là gì?

Đó là thông điệp được truyền đạt: “Hỡi con cái của Ta, Ta sẽ báo thù vì những tội lỗi của các con… Đó là cốc máu của Ta, sẽ chảy ra vì những tội lỗi của các con…”.

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào?

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly, trước khi người chịu chết.

Chúa Giêsu lập bí tích này thế nào?

Ngài nắm lấy chiếc bánh, cảm ơn, bẻ ra và chia sẻ cho các tín đồ với lời phán: “Hãy cầm lấy và thưởng thức, đây là thân xác của tôi… Hãy cầm lấy và uống, đây là máu của tôi…”.

Khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô?

Trong Thánh Lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép: ”Này là Mình Ta, Này là Máu Ta.”.

Khi linh mục đọc lời truyền phép thì tấm bánh sẽ trở thành Mình Thánh Chúa do bản thể hoặc chất thể của nó được chuyển hóa. Vì sao lại như vậy?

Bản thể: Vì chất thể của tấm bánh là tròn, trắng mùi vị nên không thay đổi.

Tìm hiểu thêm: Chúa Giê-su là ai và có tồn tại trong lịch sử hay không?

Hy lễ Chúa Giêsu hiến dâng trong Bữa Tiệc Ly là Hy lễ nào?

Chúa Giêsu dâng chính Mình Người làm Hy Lễ bằng cách biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu Người.

Ðiều gì xảy ra khi Chúa Giêsu phán: ”Này là Mình Ta”, ”Này là Máu Ta”?

Khi được phân loại, bánh và rượu trở thành thức ăn và đồ uống, không còn giữ được hình dáng ban đầu của chúng.

Chúa Giêsu đã làm gì cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly?

Chúa Giêsu ban cho các tông đồ trở thành Linh Mục và truyền cho họ nhiệm vụ cử hành Thánh Lễ và trao lại chức Linh Mục cho người khác.

Tại sao thánh lễ lại là hy tế Thánh Giá?

Thánh lễ là hy tế Thánh Giá bởi chính Chúa Giêsu vừa là Linh Mục vừa là Của Lễ.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *