Bí tích là từ khóa cần tìm hiểu

Bí Tích Hôn Nhân là gì?

Theo Lời Phật tim hiểu, Bí Tích Hôn Nhân là một nghi thức mà Chúa Giêsu đã thiết lập để kết hợp một người đàn ông và một người phụ nữ trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của Chúa và cộng đồng giáo đường, và ban ơn đặc biệt để giúp họ sống đầy đủ nghĩa vụ.

Chúa Giêsu thành lập nghi thức Hôn Nhân vào thời điểm nào?

Từ thời đầu tiên của Adam và Eva. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã ban phước cho cặp đôi mới cưới tại tiệc cưới Cana.

Mục đích của việc kết hôn là gì?

– Sinh sản và giáo dục con cái theo đạo Công Giáo.

– Trung thành, yêu thương và nâng đỡ nhau.

Tầm quan trọng của hôn nhân trong đạo Công Giáo là gì?

– Tình yêu vợ chồng biểu hiệu tình yêu Chúa và Hội Thánh.

– Sinh sản con cái để thời phượng Chúa.

Bí tích Hôn Phối là gì?

– Chất thể: người nam và người nữ.

– Mô thể: biểu lộ sự ưng thuận bằng lời nói, lời cam kết.

Chúa Giêsu giảng dạy về nghi thức Hôn Nhân như thế nào?

– Hợp nhất: phải giữ một vợ một chồng.

– Không được ly dị và phải sống hoà thuận với nhau cho đến chết.

Ai hành động theo tên Chúa Kitô trong nghi thức Hôn Nhân?

– Người nam và người nữ.

– Linh mục hay phó tế chỉ chứng kiến bí tích và chúc lành cho đôi tân hôn thôi.

Cần thực hiện những gì để nhận được Bí Tích Hôn Nhân?

– Phải sạch tội trọng.

– Hiểu biết bổn phận của đời sống gia đình.

– Bằng lòng kết bạn với nhau theo nghi thức Giáo Hội.

Bí Tích Hôn Nhân là gì?

Là một nghi thức mà Chúa Giêsu đã thiết lập để kết hợp một người đàn ông và một người phụ nữ trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của Chúa và cộng đồng giáo đường, và ban ơn đặc biệt để giúp họ sống đầy đủ nghĩa vụ.

Chúa Giêsu thành lập nghi thức Hôn Nhân vào thời điểm nào?

Từ thời đầu tiên của Adam và Eva. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã ban phước cho cặp đôi mới cưới tại tiệc cưới Cana.

Mục đích của việc kết hôn là gì?

– Sinh sản và giáo dục con cái theo đạo Công Giáo.

– Trung thành, yêu thương và nâng đỡ nhau.

Tầm quan trọng của hôn nhân trong đạo Công Giáo là gì?

– Tình yêu vợ chồng biểu hiệu tình yêu Chúa và Hội Thánh.

– Sinh sản con cái để thời phượng Chúa.

Bí tích Hôn Phối là gì?

– Chất thể: người nam và người nữ.

– Mô thể: biểu lộ sự ưng thuận bằng lời nói, lời cam kết.

Chúa Giêsu giảng dạy về nghi thức Hôn Nhân như thế nào?

– Hợp nhất: phải giữ một vợ một chồng.

– Không được ly dị và phải sống hoà thuận với nhau cho đến chết.

Ai hành động theo tên Chúa Kitô trong nghi thức Hôn Nhân?

– Người nam và người nữ.

– Linh mục hay phó tế chỉ chứng kiến bí tích và chúc lành cho đôi tân hôn thôi.

Cần thực hiện những gì để nhận được Bí Tích Hôn Nhân?

– Phải sạch tội trọng.

– Hiểu biết bổn phận của đời sống gia đình.

– Bằng lòng kết bạn với nhau theo nghi thức Giáo Hội.

Bí tích Thụ Phong Thánh là gì?

Là một nghi lễ Chúa Giêsu đã thiết lập để trao quyền Linh Mục cho những người được chọn đặc biệt, ban ơn thánh để được ăn uống xứng đáng, và trang bị đầy đủ chức vụ để cứu rỗi loài người.

Chúa Giêsu đã thành lập nghi thức Truyền Chức Thánh vào thời điểm nào?

Trong bữa tiệc ly.

Trong bí tích Truyền Chức Thánh, Chúa Giêsu trao quyền gì cho các Linh Mục?

– Rao giảng Lời Chúa và chúc lành.

– Dâng Thánh Lễ.

– Ban các bí tích.

– Cai trị và phục vụ dân Chúa.

Vì sao Linh Mục không được kết hôn?

– Noi gương Chúa Giêsu.

Người Linh Mục của gia đình, không bị kiềm hãm bởi bất kỳ ai, cứu giúp tất cả tâm hồn, phục vụ cho tất cả mọi người.

Nghĩa vụ của các tín đồ đối với giáo sĩ là gì?

– Cầu nguyện cho các Linh Mục.

– Tôn trọng, vâng lời các điều hợp với luật Chúa và Hội Thánh vì Ngài thay mặt Chúa.

– Cộng tác, đóng góp tinh thần và vật chất để xây dựng Nước Chúa.

Bao nhiêu nghi thức truyền chức?

Chức Phó Tế, chức linh Mục, và chức Giám Mục.

Ai trao ban nghi thức Truyền Chức Thánh?

Ðức Giám Mục.

Ai được nhận bí tích Truyền Chức Thánh?

Là một người đàn ông độc thân, tín hữu Công Giáo tốt, đã trang bị kiến thức đầy đủ, tự do và có mong muốn tìm kiếm tình yêu, được sự chấp thuận của Đức Giám Mục.

Dấu linh mục Truyền Chức Thánh có ý nghĩa gì?

– Gồm việc đặt tay và lời cầu nguyện đặc biệt.

Giám Mục Đức đặt tay lên đầu người được phong chức, để biểu hiện sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cùng với quyền năng và ân sủng của Người.

Nhiệm vụ của Phó Tế là gì?

Các trợ lý tế tổ chức lễ rửa tội, thuyết giảng và truyền bá Tin Lành, cùng tổ chức lễ hiến thân cho các cặp đôi mới kết hôn trong nghi thức Hôn Nhân.

Có máy loại Phó Tế nào không?

Có hai dạng phó tế. Các phó tế đang chuẩn bị trở thành linh mục. Họ chỉ là phó tế tạm thời. Ngoài ra còn có những phó tế vĩnh cửu. Họ là những người độc thân hoặc có gia đình, và là những phó tế suốt cuộc đời.

Bí tích Thụ Phong Thánh là gì?

Là một nghi lễ Chúa Giêsu đã thiết lập để trao quyền Linh Mục cho những người được chọn đặc biệt, ban ơn thánh để được ăn uống xứng đáng, và trang bị đầy đủ chức vụ để cứu rỗi loài người.

Chúa Giêsu đã thành lập nghi thức Truyền Chức Thánh vào thời điểm nào?

Trong bữa tiệc ly.

Trong bí tích Truyền Chức Thánh, Chúa Giêsu trao quyền gì cho các Linh Mục?

– Rao giảng Lời Chúa và chúc lành.

– Dâng Thánh Lễ.

– Ban các bí tích.

– Cai trị và phục vụ dân Chúa.

Vì sao Linh Mục không được kết hôn?

– Noi gương Chúa Giêsu.

Người Linh Mục của gia đình, không bị kiềm hãm bởi bất kỳ ai, cứu giúp tất cả tâm hồn, phục vụ cho tất cả mọi người.

Nghĩa vụ của các tín đồ đối với giáo sĩ là gì?

– Cầu nguyện cho các Linh Mục.

– Tôn trọng, vâng lời các điều hợp với luật Chúa và Hội Thánh vì Ngài thay mặt Chúa.

– Cộng tác, đóng góp tinh thần và vật chất để xây dựng Nước Chúa.

Bao nhiêu nghi thức truyền chức?

Chức Phó Tế, chức linh Mục, và chức Giám Mục.

Ai trao ban nghi thức Truyền Chức Thánh?

Ðức Giám Mục.

Ai được nhận bí tích Truyền Chức Thánh?

Là một người đàn ông độc thân, tín hữu Công Giáo tốt, đã trang bị kiến thức đầy đủ, tự do và có mong muốn tìm kiếm tình yêu, được sự chấp thuận của Đức Giám Mục.

Dấu linh mục Truyền Chức Thánh có ý nghĩa gì?

– Gồm việc đặt tay và lời cầu nguyện đặc biệt.

Giám Mục Đức đặt tay lên đầu người được phong chức, để biểu hiện sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cùng với quyền năng và ân sủng của Người.

Nhiệm vụ của Phó Tế là gì?

Các trợ lý tế tổ chức lễ rửa tội, thuyết giảng và truyền bá Tin Lành, cùng tổ chức lễ hiến thân cho các cặp đôi mới kết hôn trong nghi thức Hôn Nhân.

Có máy loại Phó Tế nào không?

Có hai dạng phó tế. Các phó tế đang chuẩn bị trở thành linh mục. Họ chỉ là phó tế tạm thời. Ngoài ra còn có những phó tế vĩnh cửu. Họ là những người độc thân hoặc có gia đình, và là những phó tế suốt cuộc đời.

Bí tích Rửa Tội bằng Dầu Thánh có ý nghĩa gì?

Đó là nghi lễ được Chúa Giêsu thiết lập để trao ơn cứu rỗi cho những người đang trải qua khó khăn vì bệnh tật, thương tích hoặc tuổi già.

Ai có thể trao phép Xức Dầu Thánh?

Linh Mục và Ðức Giám Mục.

Thân thể của nghi thức Xức Dầu Thánh là gì?

Ý nghĩa của lời đọc trong nghi thức Xức Dầu Thánh là xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, giúp chữa lành và ban ơn thánh của Ngài.

Thực thể của nghi lễ Xức Dầu Thánh là gì?

Dầu linh thiêng tượng trưng cho sự hàn gắn cho cả tâm hồn và thể xác. Thoa dầu lên trán và tay của bệnh nhân, sau đó đặt tay lên người bệnh.

Ai có thể được chấp nhận bí tích Thánh Xức Dầu?

Bất cứ ai đã được rửa tội, đang yếu liệt nặng hoặc vì bệnh tật, thương tích hay Tuổi già.

Chúa ban phúc lành gì cho người nhận bí tích này?

– Ban sực mạnh cho linh hồn bệnh nhân bằng ơn thánh để chống các cám dỗ.

– Ban ơn nâng đỡ để chịu đựng đau đớn và ban ơn can đảm và an ủi trong giờ chết.

– Tha tội nhẹ.

– Tha cả tội trọng nếu bệnh nhân ước ao xưng tội nhưng không thể được.

– Phục hồi sức mạnh phần xác nếu điều đó có ích cho phần rỗi của bệnh nhân.

Những bí tích còn lại là gì?

Bí tích Giải Tội, Xức Dầu Thánh và Mình Thánh Chúa.

Trong nghi lễ Xức Dầu Thánh, ta được hợp tác với Chúa Kitô trong nghi thức đau khổ.

Bí tích Rửa Tội bằng Dầu Thánh có ý nghĩa gì?

Đó là nghi lễ được Chúa Giêsu thiết lập để trao ơn cứu rỗi cho những người đang trải qua khó khăn vì bệnh tật, thương tích hoặc tuổi già.

Ai có thể trao phép Xức Dầu Thánh?

Linh Mục và Ðức Giám Mục.

Thân thể của nghi thức Xức Dầu Thánh là gì?

Ý nghĩa của lời đọc trong nghi thức Xức Dầu Thánh là xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, giúp chữa lành và ban ơn thánh của Ngài.

Thực thể của nghi lễ Xức Dầu Thánh là gì?

Dầu linh thiêng tượng trưng cho sự hàn gắn cho cả tâm hồn và thể xác. Thoa dầu lên trán và tay của bệnh nhân, sau đó đặt tay lên người bệnh.

Ai có thể được chấp nhận bí tích Thánh Xức Dầu?

Bất cứ ai đã được rửa tội, đang yếu liệt nặng hoặc vì bệnh tật, thương tích hay Tuổi già.

Chúa ban phúc lành gì cho người nhận bí tích này?

– Ban sực mạnh cho linh hồn bệnh nhân bằng ơn thánh để chống các cám dỗ.

– Ban ơn nâng đỡ để chịu đựng đau đớn và ban ơn can đảm và an ủi trong giờ chết.

– Tha tội nhẹ.

– Tha cả tội trọng nếu bệnh nhân ước ao xưng tội nhưng không thể được.

– Phục hồi sức mạnh phần xác nếu điều đó có ích cho phần rỗi của bệnh nhân.

Những bí tích còn lại là gì?

Bí tích Giải Tội, Xức Dầu Thánh và Mình Thánh Chúa.

Trong nghi lễ Xức Dầu Thánh, ta được hợp tác với Chúa Kitô trong nghi thức đau khổ.

Bí tích Xóa Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Bí tích tha tội được Chúa Giêsu thành lập để chúng ta được tha tội thông qua quyền hành mà Chúa trao cho các linh mục, cũng như để chúng ta được hòa nhập với Chúa và Hội Thánh.

Ai có thể trao phép xóa tội cho tôi?

Linh Mục hoặc Ðức Giám Mục hành động nhân danh Chúa Giêsu trong bí tích Giải Tội.

Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Tội là bất tuân cùng Chúa và luật Hội Thánh.

Bao nhiêu loại tội riêng?

Tội trọng và tội nhẹ.

Ðể một việc xấu trở thành tội phải có mấy điều?

– Có luật cấm hay luật buộc.

– Biết hoặc cố tình.

– Tự do làm.

Ai có thể nhận được nghi thức Giải Tội?

Bất cứ ai được rửa tội rồi.

Để được thú nhận tội, cần tuân thủ những điều kiện gì?

Xét mình, ăn năn tội, dốc lòng chừa, xưng tội, và đền tội.

Tự hỏi về bản thân mình là gì?

Nhớ lại các hành động sai trái mà mình đã làm từ khi thú nhận lần trước đến hiện tại và số lần phạm phải của mỗi hành vi.

Tội lỗi ăn năn có nghĩa là gì?

Là thật lòng thống hối vì những tội mình đã làm mất lòng Chúa.

Ý nghĩa của thuật ngữ “Dốc lòng chừa” là gì?

Là quyết tâm chừa cải và không phạm tội nữa.

Có bao nhiêu phương pháp để hối hận tội lỗi?

Cách trọn và chẳng trọn.

Tội lỗi được xác định như thế nào khi ta ăn năn?

Là thực lòng mến Chúa và ghét tội.

Tại sao lại không thừa nhận lỗi và sửa chữa?

Là vì hổ thẹn hay là sợ Chúa phạt đời này và đời sau.

Tội khai là gì?

Là kể các tội của mình ra cùng linh mục có quyền giải tội và tha tội cho ta.

Tội ác bị phạt bằng tiền là gì?

Là làm các việc linh mục dạy làm mà đền vì các tội xưng.

Chúng ta nhận được gì khi thực hiện nghi thức Giải Tội?

– Ðược tha tội.

– Linh hồn lấy lại được ơn thánh.

– Ðược tha hình phạt đời đời và ít nhất một phần phạt đời này bởi tội mà ra.

– Ðược trợ giúp để sống thánh thiện hơn.

Trong nghi thức Thánh Tẩy, Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi tội ác nào?

Tha tội riêng ta phạm.

Chúng ta bị kết án vì những nguyên nhân gì?

– Kiêu ngạo: là tự phụ vô lối, không đúng cách.

– Hà tiện: là ước muốn của đời này thái quá.

– Dâm dục: là không kiềm chế được ước muốn lạc thú.

– Hờn giận: là một cảm xúc tức bực mạnh và không làm chủ được.

– Mê ăn uống: là ăn uống quá chừng mực.

– Ghen ghét: là buồn sầu khi người khác được may mắn hơn.

– Lười biếng: là trễ nải việc thiêng liêng, tinh thần hay thể xác, là ta chểnh mảng việc bổn phận.

Sáu tội đồ đến Chúa Thánh Thần là những gì?

– Thất vọng về phần rỗi.

– Tự phụ có thể được rỗi mà không cần nhờ công nghiệp và sám hối.

– Chống lại sự thật tỏ tường.

– Ghen tị về ơn Chúa ban cho người khác.

– Cố chấp trong đàng tội.

– Không hối cải trong giờ sau hết.

Mô thể của bí tích Giải Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

”Cha tha tội cho con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”.

Chắt thể của bí tích Giải Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Là lòng ăn năn, dốc lòng chừa của tội nhân.

Bí tích Xóa Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Bí tích tha tội được Chúa Giêsu thành lập để chúng ta được tha tội thông qua quyền hành mà Chúa trao cho các linh mục, cũng như để chúng ta được hòa nhập với Chúa và Hội Thánh.

Ai có thể trao phép xóa tội cho tôi?

Linh Mục hoặc Ðức Giám Mục hành động nhân danh Chúa Giêsu trong bí tích Giải Tội.

Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Tội là bất tuân cùng Chúa và luật Hội Thánh.

Bao nhiêu loại tội riêng?

Tội trọng và tội nhẹ.

Ðể một việc xấu trở thành tội phải có mấy điều?

– Có luật cấm hay luật buộc.

– Biết hoặc cố tình.

– Tự do làm.

Ai có thể nhận được nghi thức Giải Tội?

Bất cứ ai được rửa tội rồi.

Để được thú nhận tội, cần tuân thủ những điều kiện gì?

Xét mình, ăn năn tội, dốc lòng chừa, xưng tội, và đền tội.

Tự hỏi về bản thân mình là gì?

Nhớ lại các hành động sai trái mà mình đã làm từ khi thú nhận lần trước đến hiện tại và số lần phạm phải của mỗi hành vi.

Tội lỗi ăn năn có nghĩa là gì?

Là thật lòng thống hối vì những tội mình đã làm mất lòng Chúa.

Ý nghĩa của thuật ngữ “Dốc lòng chừa” là gì?

Là quyết tâm chừa cải và không phạm tội nữa.

Có bao nhiêu phương pháp để hối hận tội lỗi?

Cách trọn và chẳng trọn.

Tội lỗi được xác định như thế nào khi ta ăn năn?

Là thực lòng mến Chúa và ghét tội.

Tại sao lại không thừa nhận lỗi và sửa chữa?

Là vì hổ thẹn hay là sợ Chúa phạt đời này và đời sau.

Tội khai là gì?

Là kể các tội của mình ra cùng linh mục có quyền giải tội và tha tội cho ta.

Tội ác bị phạt bằng tiền là gì?

Là làm các việc linh mục dạy làm mà đền vì các tội xưng.

Chúng ta nhận được gì khi thực hiện nghi thức Giải Tội?

– Ðược tha tội.

– Linh hồn lấy lại được ơn thánh.

– Ðược tha hình phạt đời đời và ít nhất một phần phạt đời này bởi tội mà ra.

– Ðược trợ giúp để sống thánh thiện hơn.

Trong nghi thức Thánh Tẩy, Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi tội ác nào?

Tha tội riêng ta phạm.

Chúng ta bị kết án vì những nguyên nhân gì?

– Kiêu ngạo: là tự phụ vô lối, không đúng cách.

– Hà tiện: là ước muốn của đời này thái quá.

– Dâm dục: là không kiềm chế được ước muốn lạc thú.

– Hờn giận: là một cảm xúc tức bực mạnh và không làm chủ được.

– Mê ăn uống: là ăn uống quá chừng mực.

– Ghen ghét: là buồn sầu khi người khác được may mắn hơn.

– Lười biếng: là trễ nải việc thiêng liêng, tinh thần hay thể xác, là ta chểnh mảng việc bổn phận.

Sáu tội đồ đến Chúa Thánh Thần là những gì?

– Thất vọng về phần rỗi.

– Tự phụ có thể được rỗi mà không cần nhờ công nghiệp và sám hối.

– Chống lại sự thật tỏ tường.

– Ghen tị về ơn Chúa ban cho người khác.

– Cố chấp trong đàng tội.

– Không hối cải trong giờ sau hết.

Mô thể của bí tích Giải Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

”Cha tha tội cho con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”.

Chắt thể của bí tích Giải Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Là lòng ăn năn, dốc lòng chừa của tội nhân.

Thánh Thể là gì?

Đó là nghi thức hy sinh. Chúa Giêsu thật sự hiện diện dưới hình bánh rượu, nuôi dưỡng linh hồn ta, giúp ta trở nên giống Ngài và đoàn kết chúng ta trong tình yêu Chúa.

Tại sao Chúa Giêsu ban cho chúng ta Thánh Thể?

Bởi vì Thiên Chúa muốn ở bên cạnh chúng ta trong mọi ngày cho đến khi kết thúc thế giới, để đem đến sự an ủi, truyền sức mạnh và giúp chúng ta trở thành những người thánh thiện.

Thánh Thể khác với các bí tích khác ở chỗ nào?

Bí tích này khác với hình dạng bánh mì, vì Chúa Giêsu thật sự có mặt hoàn toàn là Thiên Chúa và là con người, trong khi các bí tích khác Chúa Giêsu chỉ hiện diện bằng quyền năng và ân sủng.

Chất thể của bí tích Thánh Thể là gì?

Là rượu, bánh và nước.

Mô thể của bí tích Thánh Thể là gì?

Đó là lời cảnh báo: “Hỡi con của Ta, nếu các con không tuân theo, Ta sẽ phải trừng phạt… Đây là cúng tế của Ta, sẽ có hậu quả nếu các con không tuân thủ…”

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào?

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly, trước khi người chịu chết.

Chúa Giêsu lập bí tích này thế nào?

Ngài nắm lấy chiếc bánh, cảm ơn và chia sẻ cho các đệ tử rằng: “Hãy lấy và ăn, đây là thân thể của Ta.., Hãy lấy và uống, đây là máu của Ta…”.

Khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô?

Trong Thánh Lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép: ”Này là Mình Ta, Này là Máu Ta.”.

Khi linh mục đọc lời truyền phép thì bản thể hoặc chất thể của món bánh sẽ trở thành thánh linh. Vì lí do gì vậy?

Bản thể: Vì chất thể của tấm bánh là tròn, trắng mùi vị nên không thay đổi.

Hy lễ Chúa Giêsu hiến dâng trong Bữa Tiệc Ly là Hy lễ nào?

Chúa Giêsu dâng chính Mình Người làm Hy Lễ bằng cách biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu Người.

Ðiều gì xảy ra khi Chúa Giêsu phán: ”Này là Mình Ta”, ”Này là Máu Ta”?

Khi thưởng thức, bánh và rượu trở thành thức ăn và đồ uống có hương vị đậm đà, chỉ còn hình dạng bên ngoài giống như bánh và rượu.

Chúa Giêsu đã làm gì cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly?

Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ công việc trở thành Linh Mục và truyền cho họ trách nhiệm dâng Hy Lễ cùng việc truyền giao chức vụ Linh Mục cho người khác.

Tại sao thánh lễ lại là hy tế Thánh Giá?

Thánh lễ là hy tế Thánh Giá bởi chính Chúa Giêsu vừa là Linh Mục vừa là Của Lễ.

Thánh Thể là gì?

Đó là nghi thức hy sinh. Chúa Giêsu thật sự hiện diện dưới hình bánh rượu, nuôi dưỡng linh hồn ta, giúp ta trở nên giống Ngài và đoàn kết chúng ta trong tình yêu Chúa.

Tại sao Chúa Giêsu ban cho chúng ta Thánh Thể?

Bởi vì Thiên Chúa muốn ở bên cạnh chúng ta trong mọi ngày cho đến khi kết thúc thế giới, để đem đến sự an ủi, truyền sức mạnh và giúp chúng ta trở thành những người thánh thiện.

Thánh Thể khác với các bí tích khác ở chỗ nào?

Bí tích này khác với hình dạng bánh mì, vì Chúa Giêsu thật sự có mặt hoàn toàn là Thiên Chúa và là con người, trong khi các bí tích khác Chúa Giêsu chỉ hiện diện bằng quyền năng và ân sủng.

Chất thể của bí tích Thánh Thể là gì?

Là rượu, bánh và nước.

Mô thể của bí tích Thánh Thể là gì?

Đó là lời cảnh báo: “Hỡi con của Ta, nếu các con không tuân theo, Ta sẽ phải trừng phạt… Đây là cúng tế của Ta, sẽ có hậu quả nếu các con không tuân thủ…”

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào?

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly, trước khi người chịu chết.

Chúa Giêsu lập bí tích này thế nào?

Ngài nắm lấy chiếc bánh, cảm ơn và chia sẻ cho các đệ tử rằng: “Hãy lấy và ăn, đây là thân thể của Ta.., Hãy lấy và uống, đây là máu của Ta…”.

Khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô?

Trong Thánh Lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép: ”Này là Mình Ta, Này là Máu Ta.”.

Khi linh mục đọc lời truyền phép thì bản thể hoặc chất thể của món bánh sẽ trở thành thánh linh. Vì lí do gì vậy?

Bản thể: Vì chất thể của tấm bánh là tròn, trắng mùi vị nên không thay đổi.

Hy lễ Chúa Giêsu hiến dâng trong Bữa Tiệc Ly là Hy lễ nào?

Chúa Giêsu dâng chính Mình Người làm Hy Lễ bằng cách biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu Người.

Ðiều gì xảy ra khi Chúa Giêsu phán: ”Này là Mình Ta”, ”Này là Máu Ta”?

Khi thưởng thức, bánh và rượu trở thành thức ăn và đồ uống có hương vị đậm đà, chỉ còn hình dạng bên ngoài giống như bánh và rượu.

Chúa Giêsu đã làm gì cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly?

Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ công việc trở thành Linh Mục và truyền cho họ trách nhiệm dâng Hy Lễ cùng việc truyền giao chức vụ Linh Mục cho người khác.

Tại sao thánh lễ lại là hy tế Thánh Giá?

Thánh lễ là hy tế Thánh Giá bởi chính Chúa Giêsu vừa là Linh Mục vừa là Của Lễ.

Bí tích Bổn Mạng là gì?

Đó là một nghi lễ mà Ðức Chúa Giêsu đã thiết lập để chúng ta có thể nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, giúp chúng ta giữ đạo và trở thành những chiến sĩ của Chúa Kitô.

Ai có thể nhận được bí tích Tăng Cường Sức Mạnh?

Ai đã được tẩy tội đều có thể nhận Bí Tích Thêm Sức. Tuy nhiên, Giáo Hội khuyên tất cả các tín đồ học hỏi về đức tin để chắc chắn hơn trước khi nhận bí tích này, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải sống với tinh thần đạo đức.

Cần gì để nhận được bí tích Thêm Sức?

– Ðã lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

Học hiểu về những nguyên lý cơ bản trong tôn giáo, cùng với các trách nhiệm đặc biệt liên quan đến đức tin về bí tích Thêm Sức.

– Sạch tội trọng và có lòng ước ao.

Bí tích Bổn Mạng có thể được nhận nhiều lần không?

Không, vì bí tích này in dấu thiêng liêng trong linh hồn ta không thể mất được.

Thực thể của nghi lễ Thêm Sức là gì?

Việc đặt tay trên đầu người chịu bí tích này cùng với việc vẽ hình Thánh Giá trên tránh bằng dầu thánh.

Mô thể của bí tích Thêm Sức là gì?

– ”Hãy nhận lấy ấn tín Chúa Thánh Thần, ân huệ của Chúa Cha.”.

– Ấn tín: Chỉ việc ban ấn tích thiêng liêng, làm cho người chịu phép Thêm Sức nên giống Chúa Kitô hơn.

– Ân Huệ: Nghĩa là chỉ chính Chúa Thánh Thần, ”Chúng con hãy nhận lấy ân huệ của Chúa Thánh Thần.”.

Ai được phân công trao đổi Bí Tích Thêm Sức?

Thông thường là Đức Giám Mục. Và những linh mục được Tòa Thánh hoặc Giám Mục phê chuẩn mới có thể cử hành bí tích này.

Dầu biểu thị cho điều gì?

Dầu là biểu tượng cho việc Chúa Thánh Thần xuống thế gian thông qua Chúa Kitô (Mc 1:10), được gọi là xức dầu thiêng liêng. Trước đây, dầu được sử dụng để tăng sức mạnh cho các vận động viên, vì vậy nó cũng ám chỉ sức mạnh thiêng liêng được lan toả trong bí tích Thêm Sức.

Tác động tay để biểu thị điều gì?

Hành động đặt tay chỉ sự ban thần lực từ Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, nó cũng tượng trưng cho tình cảm gia đình và sự ơn phúc từ Thiên Chúa.

Ý nghĩa của việc xức dầu theo hình Thánh Giá là gì?

Là biểu tượng thiêng liêng của Chúa, Thánh Giá tượng trưng cho sự cứu rỗi của Chúa Kitô và làm nên mọi bí tích. Thánh Giá cũng thể hiện sự đồng cảm của chúng ta với những nỗi đau của Chúa Kitô và sự trung thành với Ngài.

Cha mẹ có trách nhiệm gì với đầu óc của con?

Bố mẹ đồng ý với Giáo Hội về ý định tốt đẹp của người đại diện. Bố mẹ giới thiệu người nhận bí tích Thêm Sức cho Đức Giám Mục. Sau đó, bằng lời cầu nguyện, lời nói và hành động đúng đắn, bố mẹ phải đảm bảo cho con cái tuân thủ đầy đủ các bổn phận của người theo đạo Kitô.

Ai có thể giúp đỡ cha mẹ trong những khó khăn?

Cha mẹ đỡ đầu cần là những người Công Giáo tận tâm và đã trải qua nghi thức Rửa Tội. Hiện nay, Giáo Hội mong muốn cha mẹ đỡ đầu không chỉ Rửa Tội mà còn Thêm Sức cho con cái. Tuy nhiên, vẫn có quyền lựa chọn người đỡ đầu riêng. Cha mẹ ruột không được phép đóng vai trò là người đỡ đầu cho con cái.

Tác dụng chính của nghi lễ Thêm Sức là gì?

Tác dụng chính của nghi thức Thêm Sức là cải thiện sức khỏe tinh thần nhờ ơn Thánh Hóa ban tặng. Ngoài ra, còn có dấu hiệu thiêng liêng không bị mất đi.

Trái cây do Thiên Chúa ban tặng là gì?

Đó là những hậu quả của phẩm chất đạo đức, những khát vọng và cảm xúc mà Chúa Thánh Thần truyền cảm trong chúng ta.

Bí tích Bổn Mạng là gì?

Đó là một nghi lễ mà Ðức Chúa Giêsu đã thiết lập để chúng ta có thể nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, giúp chúng ta giữ đạo và trở thành những chiến sĩ của Chúa Kitô.

Ai có thể nhận được bí tích Tăng Cường Sức Mạnh?

Ai đã được tẩy tội đều có thể nhận Bí Tích Thêm Sức. Tuy nhiên, Giáo Hội khuyên tất cả các tín đồ học hỏi về đức tin để chắc chắn hơn trước khi nhận bí tích này, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải sống với tinh thần đạo đức.

Cần gì để nhận được bí tích Thêm Sức?

– Ðã lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

Học hiểu về những nguyên lý cơ bản trong tôn giáo, cùng với các trách nhiệm đặc biệt liên quan đến đức tin về bí tích Thêm Sức.

– Sạch tội trọng và có lòng ước ao.

Bí tích Bổn Mạng có thể được nhận nhiều lần không?

Không, vì bí tích này in dấu thiêng liêng trong linh hồn ta không thể mất được.

Thực thể của nghi lễ Thêm Sức là gì?

Việc đặt tay trên đầu người chịu bí tích này cùng với việc vẽ hình Thánh Giá trên tránh bằng dầu thánh.

Mô thể của bí tích Thêm Sức là gì?

– ”Hãy nhận lấy ấn tín Chúa Thánh Thần, ân huệ của Chúa Cha.”.

– Ấn tín: Chỉ việc ban ấn tích thiêng liêng, làm cho người chịu phép Thêm Sức nên giống Chúa Kitô hơn.

– Ân Huệ: Nghĩa là chỉ chính Chúa Thánh Thần, ”Chúng con hãy nhận lấy ân huệ của Chúa Thánh Thần.”.

Ai được phân công trao đổi Bí Tích Thêm Sức?

Thông thường là Đức Giám Mục. Và những linh mục được Tòa Thánh hoặc Giám Mục phê chuẩn mới có thể cử hành bí tích này.

Dầu biểu thị cho điều gì?

Dầu là biểu tượng cho việc Chúa Thánh Thần xuống thế gian thông qua Chúa Kitô (Mc 1:10), được gọi là xức dầu thiêng liêng. Trước đây, dầu được sử dụng để tăng sức mạnh cho các vận động viên, vì vậy nó cũng ám chỉ sức mạnh thiêng liêng được lan toả trong bí tích Thêm Sức.

Tác động tay để biểu thị điều gì?

Hành động đặt tay chỉ sự ban thần lực từ Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, nó cũng tượng trưng cho tình cảm gia đình và sự ơn phúc từ Thiên Chúa.

Ý nghĩa của việc xức dầu theo hình Thánh Giá là gì?

Là biểu tượng thiêng liêng của Chúa, Thánh Giá tượng trưng cho sự cứu rỗi của Chúa Kitô và làm nên mọi bí tích. Thánh Giá cũng thể hiện sự đồng cảm của chúng ta với những nỗi đau của Chúa Kitô và sự trung thành với Ngài.

Cha mẹ có trách nhiệm gì với đầu óc của con?

Bố mẹ đồng ý với Giáo Hội về ý định tốt đẹp của người đại diện. Bố mẹ giới thiệu người nhận bí tích Thêm Sức cho Đức Giám Mục. Sau đó, bằng lời cầu nguyện, lời nói và hành động đúng đắn, bố mẹ phải đảm bảo cho con cái tuân thủ đầy đủ các bổn phận của người theo đạo Kitô.

Ai có thể giúp đỡ cha mẹ trong những khó khăn?

Cha mẹ đỡ đầu cần là những người Công Giáo tận tâm và đã trải qua nghi thức Rửa Tội. Hiện nay, Giáo Hội mong muốn cha mẹ đỡ đầu không chỉ Rửa Tội mà còn Thêm Sức cho con cái. Tuy nhiên, vẫn có quyền lựa chọn người đỡ đầu riêng. Cha mẹ ruột không được phép đóng vai trò là người đỡ đầu cho con cái.

Tác dụng chính của nghi lễ Thêm Sức là gì?

Tác dụng chính của nghi thức Thêm Sức là cải thiện sức khỏe tinh thần nhờ ơn Thánh Hóa ban tặng. Ngoài ra, còn có dấu hiệu thiêng liêng không bị mất đi.

Trái cây do Thiên Chúa ban tặng là gì?

Đó là những hậu quả của phẩm chất đạo đức, những khát vọng và cảm xúc mà Chúa Thánh Thần truyền cảm trong chúng ta.

Bí Tích Rửa Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để sinh ta lại làm con Ðức Chúa Trời và con Hội Thánh.

Ai có thể trao phép Rửa Tội?

Linh Mục và (giáo dân cũng được khi trong trường hợp khẩn cấp).

Có bao nhiêu phương pháp để giặt đồ?

Có 3 cách: bằng nước, bằng máu, bằng lòng muốn.

Cần dạy cách Rửa Tội như thế nào?

Để thực hiện nghi thức Rửa Tội, cần phải đổ nước lên trán và đọc lời: “Tôi rửa sạch tất cả tội lỗi theo danh Cha, Con và Thánh Thần.”

Ai có thể tiếp nhận Bí Tích Tẩy Tội?

– Bất cứ ai chưa được rửa tội.

Nếu là người trưởng thành thì cần phải có khát khao, niềm tin và nỗ lực cải thiện cuộc sống, cũng như học tập về giáo lý.

Chúng ta bỏ lỡ điều gì khi thực hiện nghi thức Rửa Tội?

Chúa ban cho ta ơn Thánh sủng, các nhân đức đối thần: tin, cậy, mến.

Trong Bí Tích Rửa Tội, Chúa Giêsu ân xá tội lỗi nào cho chúng ta?

Tha tội nguyên tổ và tội riêng ta phạm.

Trong nghi lễ Rửa Tội, chúng ta cam kết điều gì?

A. Từ bỏ ma quỷ, những quyến rũ của ma quỷ, và những cám dỗ.

B. Hữa sống theo giáo huấn của Chúa Kitô và Giáo Hội.

Có cần thiết sử dụng Bí Tích Tẩy Tội không?

Bí Tích Tẩy Tội là cần thiết vì chúng ta được truyền lại tha tội từ nguyên tổ để đạt được thiên đàng.

Mô thể của bi tích Rửa Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

– ”Tôi rửa …. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”.

Từ người đọc cho thấy rằng con người đang tiến vào một sự đồng thuận vĩnh cửu với Ba Ngôi Thiên Chúa gồm Cha, Con và Thánh Thần.

Chất thể của bí tích Rửa Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Nước: nói lên sự rửa sạch tội và ban cho đời sống mới tức là ơn thánh.

Tại sao lại cần sử dụng danh hiệu Thánh trong quá trình rửa tội?

Ðể người chịu phép Rửa Tội có thể noi gương đấng Thánh của mình và được Người bảo hộ cách riêng.

Vì sao cần có người hỗ trợ khi thực hiện nghi thức Rửa Tội?

Ðể người đỡ đầu có thể giúp đỡ kẻ đã chịu phép Rửa Tội về đàng thiêng liêng.

Nếu trẻ em mất đi trước khi được rửa tội, hậu quả sẽ như thế nào?

Những trẻ em này chết khi chưa phạm tội thì được sống nơi hạnh phúc tự nhiên gọi là ”Lâm Bô”.

Cha mẹ phải lo liệu cho con cái mình được lãnh bí tích Rửa Tội càng sớm càng hay.

Bí Tích Tẩy Tội đem đến điều gì cho chúng ta?

Bí Tích Rửa Tội giúp xóa bỏ tội lỗi của chúng ta bằng cách ban cho chúng ta sự sống đầy ân sủng. Điều này giúp chúng ta trở thành con cái Chúa và thành viên của Giáo Hội Ngài.

Vì sao nghi thức Rửa Tội lại có ý nghĩa tái sinh đối với chúng ta?

Bí Tích là một tái sinh vì nó cho ta thông phần vào đời sống của Ðức Kitô phục sinh.

Tín ngưỡng bí tích có tác dụng gì đối với chúng ta?

Bí Tích Ấn tín được khắc sâu trong ta để ta trở thành thành viên của Giáo Hội, cung cấp cho ta khả năng tiếp nhận các bí tích khác và tham gia vào cuộc sống của Giáo Hội.

Niềm tin ban cho chúng ta khả năng gì?

Ðức tin ban cho ta khả năng tin Thiên Chúa phán dạy ta qua Con Ngài, và dâng hiến ta cho Ngài.

Bí Tích Tẩy Tội yêu cầu chúng ta làm gì?

Bí tích kêu gọi ta sống như con Chúa.

Niềm tin của chúng ta vào bản thân mang lại cho chúng ta khả năng gì?

Sự tin tưởng vào Chúa và niềm hy vọng vào cõi thiên đàng sẽ dẫn đường cho chúng ta và mang đến những thứ cần thiết để tiến tới nơi đó.

Đức vị tình thương ban cho chúng ta những khả năng gì?

Tình yêu của Ðức Chúa Trời cho chúng ta cho phép chúng ta yêu Ngài hơn mọi thứ vì Ngài là một Đấng tốt lành, và yêu tất cả mọi người vì Ngài.

Bí Tích Rửa Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để sinh ta lại làm con Ðức Chúa Trời và con Hội Thánh.

Ai có thể trao phép Rửa Tội?

Linh Mục và (giáo dân cũng được khi trong trường hợp khẩn cấp).

Có bao nhiêu phương pháp để giặt đồ?

Có 3 cách: bằng nước, bằng máu, bằng lòng muốn.

Cần dạy cách Rửa Tội như thế nào?

Để thực hiện nghi thức Rửa Tội, cần phải đổ nước lên trán và đọc lời: “Tôi rửa sạch tất cả tội lỗi theo danh Cha, Con và Thánh Thần.”

Ai có thể tiếp nhận Bí Tích Tẩy Tội?

– Bất cứ ai chưa được rửa tội.

Nếu là người trưởng thành thì cần phải có khát khao, niềm tin và nỗ lực cải thiện cuộc sống, cũng như học tập về giáo lý.

Chúng ta bỏ lỡ điều gì khi thực hiện nghi thức Rửa Tội?

Chúa ban cho ta ơn Thánh sủng, các nhân đức đối thần: tin, cậy, mến.

Trong Bí Tích Rửa Tội, Chúa Giêsu ân xá tội lỗi nào cho chúng ta?

Tha tội nguyên tổ và tội riêng ta phạm.

Trong nghi lễ Rửa Tội, chúng ta cam kết điều gì?

A. Từ bỏ ma quỷ, những quyến rũ của ma quỷ, và những cám dỗ.

B. Hữa sống theo giáo huấn của Chúa Kitô và Giáo Hội.

Có cần thiết sử dụng Bí Tích Tẩy Tội không?

Bí Tích Tẩy Tội là cần thiết vì chúng ta được truyền lại tha tội từ nguyên tổ để đạt được thiên đàng.

Mô thể của bi tích Rửa Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

– ”Tôi rửa …. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”.

Từ người đọc cho thấy rằng con người đang tiến vào một sự đồng thuận vĩnh cửu với Ba Ngôi Thiên Chúa gồm Cha, Con và Thánh Thần.

Chất thể của bí tích Rửa Tội vụ, tội ác là hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

Nước: nói lên sự rửa sạch tội và ban cho đời sống mới tức là ơn thánh.

Tại sao lại cần sử dụng danh hiệu Thánh trong quá trình rửa tội?

Ðể người chịu phép Rửa Tội có thể noi gương đấng Thánh của mình và được Người bảo hộ cách riêng.

Vì sao cần có người hỗ trợ khi thực hiện nghi thức Rửa Tội?

Ðể người đỡ đầu có thể giúp đỡ kẻ đã chịu phép Rửa Tội về đàng thiêng liêng.

Nếu trẻ em mất đi trước khi được rửa tội, hậu quả sẽ như thế nào?

Những trẻ em này chết khi chưa phạm tội thì được sống nơi hạnh phúc tự nhiên gọi là ”Lâm Bô”.

Cha mẹ phải lo liệu cho con cái mình được lãnh bí tích Rửa Tội càng sớm càng hay.

Bí Tích Tẩy Tội đem đến điều gì cho chúng ta?

Bí Tích Rửa Tội giúp xóa bỏ tội lỗi của chúng ta bằng cách ban cho chúng ta sự sống đầy ân sủng. Điều này giúp chúng ta trở thành con cái Chúa và thành viên của Giáo Hội Ngài.

Vì sao nghi thức Rửa Tội lại có ý nghĩa tái sinh đối với chúng ta?

Bí Tích là một tái sinh vì nó cho ta thông phần vào đời sống của Ðức Kitô phục sinh.

Tín ngưỡng bí tích có tác dụng gì đối với chúng ta?

Bí Tích Ấn tín được khắc sâu trong ta để ta trở thành thành viên của Giáo Hội, cung cấp cho ta khả năng tiếp nhận các bí tích khác và tham gia vào cuộc sống của Giáo Hội.

Niềm tin ban cho chúng ta khả năng gì?

Ðức tin ban cho ta khả năng tin Thiên Chúa phán dạy ta qua Con Ngài, và dâng hiến ta cho Ngài.

Bí Tích Tẩy Tội yêu cầu chúng ta làm gì?

Bí tích kêu gọi ta sống như con Chúa.

Niềm tin của chúng ta vào bản thân mang lại cho chúng ta khả năng gì?

Sự tin tưởng vào Chúa và niềm hy vọng vào cõi thiên đàng sẽ dẫn đường cho chúng ta và mang đến những thứ cần thiết để tiến tới nơi đó.

Đức vị tình thương ban cho chúng ta những khả năng gì?

Tình yêu của Ðức Chúa Trời cho chúng ta cho phép chúng ta yêu Ngài hơn mọi thứ vì Ngài là một Đấng tốt lành, và yêu tất cả mọi người vì Ngài.

Bí Tích có nghĩa là những nghi thức tôn giáo trong đó các hành động và các biểu tượng được sử dụng để truyền đạt ý nghĩa tâm linh và thể hiện sự kết nối giữa con người và Thiên Chúa.

Bí Tích là dấu bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trên cho ta. Ðể trở thành một bí tích cần phải có 3 điều kiện: Phải do Chúa Giêsu Lập, Dấu bề ngoài (Mô thể – Chất thể), Ơn bề trên.

Bí Tích được chia làm 3 loại:..

– Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu).

Bí Tích khai tâm có nghĩa là thông qua các bí tích khai tâm, con người trở thành thành viên của Giáo Hội trong cùng một cộng đồng đạo đức, sống đúng theo tinh thần của Chúa Kitô.

Viết lại: Nghi lễ trao Bí Tích Tẩy Tội cho trẻ em.
Nghi thức ban Bí Tích
Rửa Tội cho trẻ nhỏ

Nghi thức Rửa Tội: Giúp chúng ta trở thành tín đồ Kitô và chia sẻ cuộc sống với Đấng Cứu Thế Kitô.

Bí Tích Thêm Sức: Chúng ta được kêu gọi tăng cường đức tin và chứng minh cho Chúa Kitô bằng cách nói và hành động của chúng ta.

Bí Tích Mình Thánh Chúa: Nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa Giêsu luôn đồng hành cùng chúng ta, cùng hiệp nhất với cộng đồng Giáo Hội.

– Hoà Giải: Bí Tích Giải Tội và Bí Tích Xức Dầu Thánh.

– Ơn Gọi: Bí Tích Truyền Chức Thánh và Bí Tích Hôn Phối.

Là để đưa người tin vào mối quan hệ đặc biệt với Thiên Chúa, giúp họ trưởng thành trong đức tin và tăng cường sức mạnh để đối phó với các thử thách trong cuộc sống.Mục đích của nghi thức là để đưa người tín hữu vào một mối quan hệ đặc biệt với Đấng tối cao, giúp họ trưởng thành trong lòng tin và gia tăng sức mạnh để đương đầu với các thử thách trong cuộc sống.

– Làm cho con người được thánh thiện.

– Xây dựng Giáo Hội, là Nhiệm Thể của Chúa Kitô.

– Ðể tôn kính, thờ lạy Chúa.

Tồn tại 3 Bí Tích chỉ được thực hiện một lần gồm Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh vì chúng đánh dấu một điều thiêng liêng trên tâm hồn mà không bao giờ phai nhạt.

Bí Tích Mình Thánh Chúa là một trong những bí tích quan trọng nhất vì nó được ban cho ta bởi Chúa Giêsu, là nguồn cảm hứng cho mọi ơn Thánh.

Chúa Giêsu ban cho chúng ta các Bí Tích. Khi chúng ta được lãnh nhận các Bí Tích, chúng ta được ban ơn thánh nếu chúng ta: Xóa tan tội trọng, có ý muốn tốt đẹp và lòng tin và lòng yêu thương.

Chúng ta lớn lên trong ơn thánh nhân đức và bảy ơn Chúa Thánh Thần như thế nào?

– Lãnh nhận các Bí Tích.

– Cầu nguyện.

– Làm các việc lành.

Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Giải Tội còn được gọi là bí tích của những người đã qua đời, ban cho chúng ta sự sống vô cùng đặc biệt và ơn thánh của Chúa dành cho những người đã chết trong tội.

Bí Tích có nghĩa là những nghi thức tôn giáo trong đó các hành động và các biểu tượng được sử dụng để truyền đạt ý nghĩa tâm linh và thể hiện sự kết nối giữa con người và Thiên Chúa.

Bí Tích là dấu bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trên cho ta. Ðể trở thành một bí tích cần phải có 3 điều kiện: Phải do Chúa Giêsu Lập, Dấu bề ngoài (Mô thể – Chất thể), Ơn bề trên.

Bí Tích được chia làm 3 loại:..

– Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu).

Bí Tích khai tâm có nghĩa là thông qua các bí tích khai tâm, con người trở thành thành viên của Giáo Hội trong cùng một cộng đồng đạo đức, sống đúng theo tinh thần của Chúa Kitô.

Nghi thức ban Bí Tích
Rửa Tội cho trẻ nhỏ

Nghi thức Rửa Tội: Giúp chúng ta trở thành tín đồ Kitô và chia sẻ cuộc sống với Đấng Cứu Thế Kitô.

Bí Tích Thêm Sức: Chúng ta được kêu gọi tăng cường đức tin và chứng minh cho Chúa Kitô bằng cách nói và hành động của chúng ta.

Bí Tích Mình Thánh Chúa: Nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa Giêsu luôn đồng hành cùng chúng ta, cùng hiệp nhất với cộng đồng Giáo Hội.

– Hoà Giải: Bí Tích Giải Tội và Bí Tích Xức Dầu Thánh.

– Ơn Gọi: Bí Tích Truyền Chức Thánh và Bí Tích Hôn Phối.

Là để đưa người tin vào mối quan hệ đặc biệt với Thiên Chúa, giúp họ trưởng thành trong đức tin và tăng cường sức mạnh để đối phó với các thử thách trong cuộc sống.Mục đích của nghi thức là để đưa người tín hữu vào một mối quan hệ đặc biệt với Đấng tối cao, giúp họ trưởng thành trong lòng tin và gia tăng sức mạnh để đương đầu với các thử thách trong cuộc sống.

– Làm cho con người được thánh thiện.

– Xây dựng Giáo Hội, là Nhiệm Thể của Chúa Kitô.

– Ðể tôn kính, thờ lạy Chúa.

Tồn tại 3 Bí Tích chỉ được thực hiện một lần gồm Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh vì chúng đánh dấu một điều thiêng liêng trên tâm hồn mà không bao giờ phai nhạt.

Bí Tích Mình Thánh Chúa là một trong những bí tích quan trọng nhất vì nó được ban cho ta bởi Chúa Giêsu, là nguồn cảm hứng cho mọi ơn Thánh.

Chúa Giêsu ban cho chúng ta các Bí Tích. Khi chúng ta được lãnh nhận các Bí Tích, chúng ta được ban ơn thánh nếu chúng ta: Xóa tan tội trọng, có ý muốn tốt đẹp và lòng tin và lòng yêu thương.

Chúng ta lớn lên trong ơn thánh nhân đức và bảy ơn Chúa Thánh Thần như thế nào?

– Lãnh nhận các Bí Tích.

– Cầu nguyện.

– Làm các việc lành.

Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Giải Tội còn được gọi là bí tích của những người đã qua đời, ban cho chúng ta sự sống vô cùng đặc biệt và ơn thánh của Chúa dành cho những người đã chết trong tội.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *