Bất bình đẳng giới là gì?

Theo Lời Phật tìm hiểu, việc đảm bảo sự bình đẳng giới luôn được chính quyền Việt Nam quan tâm và triển khai nhiều chính sách quan trọng nhằm đem lại quyền lợi bình đẳng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại ở một số lĩnh vực trong đời sống – xã hội. Ngoài ra, định kiến giới đối với phụ nữ và trẻ em gái đã gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vậy, bất bình đẳng giới là gì?

Để giải đáp các thắc mắc, mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Bất công giới giữa nam và nữ là sự phân biệt đối xử về điều kiện và cơ hội để phát huy năng lực của mình, góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ, tư tưởng ưu ái nam và khinh thường nữ có thể làm ảnh hưởng đến hành vi bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Thật ra, phụ nữ cũng như đàn ông, họ đều là con người. Họ cần được đối xử bình đẳng với nam giới ở nhiều phương diện khác nhau. Do đó, việc đảm bảo bình đẳng giới đang được Chính phủ, Nhà nước và xã hội quan tâm và ưu tiên đặc biệt. Luật Bình đẳng giới 2006 đã đề ra mục tiêu tạo cơ hội tương đương cho nam và nữ trong phát triển kinh tế – xã hội nhưng hiện vẫn còn sự chênh lệch giới tính.

Dưới góc độ pháp lý, theo quy định tại Điều 5 Luật bình đẳng giới 2006:.

“Sự bình đẳng giới là khi nam và nữ có cùng vị trí, vai trò và được cung cấp các điều kiện và cơ hội để phát triển năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, gia đình và chia sẻ những thành quả đó như nhau.”

2. Nguyên nhân dẫn đến sự bất bình đẳng giới

Nguyên nhân dẫn đến sự bất bình đẳng giới là do sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ trên nhiều mặt, bao gồm cả giáo dục, việc làm, lương bổng và quyền lực, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển và tiến bộ của xã hội.

Đầu tiên, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” trong xã hội phong kiến đã ảnh hưởng rất sâu đến tư tưởng của người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ, tạo ra khoảng cách giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Phụ nữ thường bị ràng buộc trong phạm vi gia đình và hoàn toàn phụ thuộc vào nam giới. Tư tưởng này cũng là nguồn gốc của tính gia trưởng của nam giới, khiến cho họ có thêm uy quyền trong xã hội và uy lực trong gia đình đối với phụ nữ.

Thứ hai, định kiến giới đã trở thành áp lực đối với cả nam và nữ giới, khiến cho các cá nhân không thể thực hiện công việc mà họ có khả năng. Ví dụ, trong xã hội hiện đại ngày nay, vẫn còn định kiến rằng phụ nữ chỉ nên lo việc gia đình, trong khi trách nhiệm về gia đình thuộc về đàn ông. Những quan niệm này cản trở phụ nữ trong việc lãnh đạo, trong khi nam giới thường được coi là phù hợp với vai trò này.

Thứ ba, vì định kiến giới đã kéo dài qua nhiều thế hệ, đó là lý do khiến phụ nữ tự ti và không muốn phấn đấu.

Thứ tư, nhận thức của xã hội về giới và bình đẳng giới vẫn còn hạn chế. Nhiều nhà lãnh đạo, chính quyền chưa đủ quan tâm đến vấn đề giới, dẫn đến việc chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về giới và bình đẳng giới, chưa quan tâm đến quy hoạch và đào tạo cán bộ nữ, còn thiếu sự công bằng giới trong việc phân công công việc cho phụ nữ.

3. Giải pháp hạn chế tình trạng bình đẳng giới

Để loại bỏ bất bình đẳng giới, cần thiết phải đạt được sự cân bằng giữa nam và nữ. Vì thế, cần phải có các giải pháp cụ thể.

Để nâng cao nhận thức và thực hiện thể chế về bình đẳng giới, cần tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cùng trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp. Việc đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cũng là rất quan trọng trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Hai là, tiếp tục cải tiến hệ thống chính sách, pháp luật đảm bảo sự công bằng giới trên các lĩnh vực liên quan.

Ba cần thực hiện một cách hiệu quả các chương trình và chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn chặn sự bất bình đẳng giới.

Bốn là, tăng cường việc truyền thông, phổ biến, và áp dụng công nghệ thông tin để cải thiện nhận thức về bình đẳng giới cho mọi tầng lớp nhân dân.

Trong năm nay, chúng ta sẽ nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới ở các cấp; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành để đảm bảo việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; cùng xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê về giới trên toàn quốc.

Sáu cam kết nâng cao tác động quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới; sử dụng sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, chuyên môn từ các quốc gia, tổ chức, cá nhân nước ngoài để thúc đẩy công tác bình đẳng giới.

4. Kết luận

Đọc bài viết Bất bình đẳng giới là gì? Sẽ giúp Quý bạn đọc hiểu hơn về vấn đề bất bình đẳng giới, cùng với đó, các quy định pháp luật liên quan cũng được đề cập để tăng thêm kiến thức cho các bạn.

5. Câu hỏi thường gặp?

  • Bất bình đẳng giới là gì?
  • Nguyên nhân dẫn đến sự bất bình đẳng giới?
  • Giải pháp hạn chế tình trạng bình đẳng giới.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *